Thực hiện kế hoạch tổ chức bắn tên lửa, rốc két và ném bom mục tiêu mặt đất năm 2015 của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng PK-KQ), chiều 8/10, các tổ bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371) đã hoàn thành ban bay bắn rốc két, xuất sắc tiêu diệt mục tiêu mặt đất tại trường bắn Như Xuân.

XEM CLIP:

Đánh giá về ban bay công kích mục tiêu mặt đất, Đại tá, phi công cấp 1 Nghiêm Quang Khải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 916, trực tiếp bay bắn rốc két, cho biết: Do nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm, nên ngay từ khi có kế hoạch bắn, ném, đơn vị đã tổ chức huấn luyện “ngắm bắn khan” tại sân bay của Trung đoàn; đồng thời học tập, nắm vững các quy chế của trường bắn và của sân bay cơ động đến.

Xem Không quân VN bắn rốc két, diệt mục tiêu mặt đất

Các tổ bay trực thăng của Trung đoàn 916 thực hiện 7 lần chuyến bắn rốc két

Xem Không quân VN bắn rốc két, diệt mục tiêu mặt đất

Lắp rốc két vào ống phóng

 

Sau khi bay chuyển sân đến Trung đoàn Không quân 923, các tổ bay của Trung đoàn 916 tiếp tục tổ chức huấn luyện “ngắm bắn khan” tại trường bắn Như Xuân.

Xem Không quân VN bắn rốc két, diệt mục tiêu mặt đất

Trực thăng thực hành phóng rốc két...

Xem Không quân VN bắn rốc két, diệt mục tiêu mặt đất

...đạn đi trúng đích

Xuất kích từ sân bay của Trung đoàn không quân 923, với tinh thần quyết tâm cao, chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn bay và thực hiện đúng phương án bắn ném đã xác định, các phi công trực thăng đã thực hiện 7 lần chuyến bắn mục tiêu mặt đất, có 6 lần chuyến đạt kết quả xuất sắc, 1 lần chuyến đạt yêu cầu.

Theo QĐND