Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 15/9 đến 31/12/2021; giai đoạn 2, là năm 2022 và những năm tiếp theo.

TP.HCM lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi

Thành viên Ban chỉ đạo gồm: Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm Trưởng ban. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực.

4 Phó ban còn lại bao gồm các Phó chủ tịch TP: bà Phan Thị Thắng, ông Võ Văn Hoan, ông Dương Anh Đức và ông Ngô Minh Châu.

Ban chỉ đạo còn có các thành viên, gồm: Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Tài chính Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân, Chánh văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Trần Hoàng Ngân, GS.TS Y khoa Nguyễn Tấn Bỉnh và TS Vũ Thành Tự Anh (Trường chính sách công và quản lý Fulbight, Trường ĐH Fulbight Việt Nam).

Đồng thời, TP.HCM cũng thành lập các tổ tham mưu cho Ban chỉ đạo gồm:

Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19: chuẩn bị nội dung, các kịch bản và giải pháp cho công tác phòng, chống dịch trong các giai đoạn như trên.

Thành viên tổ này do Phó chủ tịch TP Dương Anh Đức làm tổ trưởng; Giám đốc Sở Y tế TP Tăng Chí Thượng làm tổ phó và 9 thành viên

 

Tổ công tác an sinh xã hội: chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong các giai đoạn.

Thành viên tổ này do Phó chủ tịch TP Võ Văn Hoan làm tổ trưởng; Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Minh Tấn làm tổ phó và 10 thành viên.

Tổ công tác phục hồi kinh tế: chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác phục hồi kinh tế tại TP theo các giai đoạn.

Thành viên tổ này do Phó chủ tịch TP Phan Thị Thắng làm tổ trưởng; Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai làm tổ phó và 12 thành viên

Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư: lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn. Phối hợp liên ngành giải quyết những công việc quan trọng có liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP.

Thành viên tổ này do Phó chủ tịch TP Lê Hòa Bình làm tổ trưởng; Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân làm tổ phó và 9 thành viên.

Theo quyết định, các thành viên Ban chỉ đạo và tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch TP.HCM  Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi vừa được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.

Hồ Văn