- Rác xả khắp nơi. Bò gặm cây cảnh. Gà được "cất nhà" dưới tán cọ cảnh...những hình ảnh ghi tại vườn hoa dưới chân cầu Nhật Tân ngày 21/12.

Vườn hoa dưới chân cầu Nhật Tân khánh thành ngày 4/1/2015 với hệ thống thảm cỏ, vườn hoa, cây cảnh khá đẹp, giờ biến thành nơi chăn bò, nuôi gà, xả rác.

Hình ảnh VietNamNet ghi lại ngày 21/12:

Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc
Vườn hoa dưới chân cầu Nhật Tân thuộc địa bàn xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh - Hà Nội) được thiết kế hệ thống thảm cỏ, vườn hoa, cây cảnh ...
Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc
Sau gần 2 năm, hiện nay vườn hoa này trở thành nơi chăn thả bò của người dân sống trong khu vực.
Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc
Gà tây, gà ta đủ loại được người dân nuôi ngay tại vườn hoa.
Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc
Việc thả gà trong vườn hoa đã được người dân duy trì cả năm nay.
 
Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc
Thảm cỏ, vườn hoa, cây cảnh bị đàn bò phá phách xơ xác.
Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc
Những cây cọ cảnh xơ xác vì là món ăn khá yêu thích của đàn bò.
Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc
Cụm cọ cảnh được tận dụng quây thành chuồng gà.
Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc
Cụm cây thông cảnh cùng chung số phận.
Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc

Vườn hoa, Thủ đô, Hà Nội, chăn bò, nuôi gà, cầu Nhật Tân, huyện Đông Anh, xã Vĩnh Ngọc
Rác xả khắp vườn hoa.

Lê Anh Dũng