-  Sáng nay, trong lịch trình công tác tại TPHCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến thị sát công trường nhà ga số 1, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. 

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Vào lúc 8g30, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại nhà ga số 1 tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

 Ban Quản lý dự án hướng dẫn Phó Thủ tướng khảo sát tiến độ thi công nhà ga số 1

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bắt tay thăm hỏi các công nhân tại công trình

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng nghe đại diện Ban Quản lý báo cáo tiến độ thi công dự án     

 
Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng cùng Giám đốc Sở GTVT TPHCM thị sát công trình

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên


Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Xuống tầng hầm của dự án nhà ga metro

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Tại buổi thị sát, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhắc nhở Ban quản lý dự án và các công nhân phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đây là ưu tiên hàng đầu

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng thị sát tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Dự kiến, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ được hoàn thành đưa vào chạy thử năm 2019, sau đó sẽ khai thác chính thức vào năm 2020.


 Đinh Quang Tuấn