- 109 cây xanh phố Kim Mã, chốn hẹn hò của bao thế hệ sinh viên, bắt đầu bị chặt hạ, nhường chỗ cho đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử

109 cây xanh trên phố Kim Mã sẽ được di chuyển, chặt hạ

Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử

Trong đó, 106 cây phát triển bình thường được dịch chuyển, 2 cây đã chết được chặt hạ và cắt tỉa 1 cây có cành vươn vướng mặt bằng thi công đường sắt đô thị

Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử

Cây trên phố có nhiều loại: bằng lăng, phượng, xà cừ, chẹo, muồng

Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử

Vỉa hè đường Kim Mã, đoạn từ Đền Voi Phục đến đối diện 575 Kim Mã

Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử
Hàng cây xanh mướt ven hồ Thủ Lệ
 
Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử
Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử
Tiếc nuối hàng cây xanh thơ mộng tỏa bóng mát hàng chục năm nay
Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử
Giấc trưa êm đềm dưới bóng cây mát rượi  
Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử

Việc dịch chuyển, chặt hạ do công ty cổ phần Beepro thực hiện. Kinh phí sẽ do Ban Quản lý các dự án đường sắt đô thị Hà Nội chi trả

Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ di chuyển trước các cây có đường kính nhỏ hơn 40cm, tiếp đó đến lượt 24 cây xà cừ có đường kính lớn hơn 40cm

Hàng cây hẹn hò bên hồ Thủ Lệ trước giờ khai tử

Các cây đã được đánh số để tiện quản lý


Phạm Hải - Hồng Nhì