- Dù đạt nhiều kết quả song Thủ tướng cho hay tăng trưởng kinh tế trong 5 năm qua chưa tương xứng tiềm năng. 

Thay mặt Chính phủ, tại phiên họp QH sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhấn mạnh 8 nhóm kết quả.

Nhấn mạnh 5 năm qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng tập trung điều hành ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm quốc phòng an ninh và ổn định chính trị xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tạo tiền đề vững chắc để tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối của kế hoạch 5 năm.

Thủ tướng: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo nhiệm kỳ trước QH sáng 22/3. Ảnh: Hoàng Long

Trong 8 nhóm kết quả được nêu bật, cải cách thủ tục hành chính là một điểm sáng với việc đơn giản hóa được 4.471 thủ tục hành chính. Trong kiện toàn bộ máy hành chính, đã giảm được 4.131 biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên... không thành lập mới và đã giảm 1 tổng cục so với đầu nhiệm kỳ.

Liên quan phòng chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và tạo điều kiện để MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, truyền thông và người dân tham gia tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cụ thể, đã tiến hành thanh tra gần 40 nghìn cuộc thanh tra hành chính và trên 834 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý hành chính gần 7 nghìn tập thể, 22.700 cá nhân

Phát hiện 441 vụ, 696 người có dấu hiệu tham nhũng; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 596 cá nhân, xử lý trách nhiệm 157 người đứng đầu....

Ưu tiện hiện đại hoá quân đội

Một vấn đề nổi bật trong nhiệm kỳ đó là từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa nhanh một số quân, binh chủng, lực lượng và phát triển công nghiệp quốc phòng nhằm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, nhạy cảm; giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước tình hình diễn biến phức tạp ở Biển Đông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng đã khẳng định rõ lập trường và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, được đồng bào ta trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ, cùng các nước thành viên ASEAN tạo đồng thuận, yêu cầu các bên liên quan thực hiện nghiêm túc Tuyên bố DOC, bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử COC.

Đồng thời đã chủ động chỉ đạo chuẩn bị các Đề án và đã báo cáo đề nghị đấu tranh pháp lý để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế.

 

Áp lực trả nợ lớn

Thủ tướng cũng nêu những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó cho rằng, tăng trưởng kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Chậm khắc phục tình trạng thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá và những bất hợp lý trong cơ cấu chi ngân sách, quản lý một số khoản chi chưa chặt chẽ, vẫn còn nhiều lãng phí.

Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, quản lý sử dụng vốn vay ở một số dự án còn kém hiệu quả, khắc phục còn chậm. Thiếu nguồn lực và cơ chế chính sách hiệu quả để xử lý nhanh hơn nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng.

Thủ tướng: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng
5 năm qua, quân đội đã được hiện đại hóa từng bước. Ảnh: Phạm Hải

Việc lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo có lúc có nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều hạn chế. Phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi...

Thủ tướng cho hay, những hạn chế, yếu kém có nguyên nhân chủ quan nhưchính sách nhiều mặt còn lúng túng, thiếu nhất quán, chưa thật phù hợp.

Công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu và còn nhiều hạn chế, nhất là trong việc thể chế hóa, tổ chức thực thi pháp luật, cơ chế chính sách, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

Phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế xã hội có mặt chưa phù hợp, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nhiều mặt còn hạn chế...

Rút ra 5 nhóm bài học kinh nghiệm, Thủ tướng khẳng định, trong nhiệm kỳ 2011-2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

"Những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực có phần đóng góp và trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ", Thủ tướng phát biểu.

Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn sự lãnh đạo của TƯ Đảng, giám sát của Quốc hội, sự phối hợp của các cơ quan Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước...

Linh Thư - Thúy Hạnh