- Phát biểu bế mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bối cảnh của chủ đề thi đua này, theo Thủ tướng, là: Khoa học công nghệ phát triển rất nhanh, cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế thị trường, tiến bộ công bằng xã hội, dân chủ, pháp quyền, hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, vì hòa bình phát triển và cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu, là xu hướng chung của nhân loại.

Thủ tướng phát động phong trào thi đua 5 năm tới
Thủ tướng nhấn mạnh các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 phải gắn với những nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước
"Kinh tế thế giới còn khó khăn, nguy cơ khủng bố gia tăng. Trong khu vực, các nước lớn tăng cường sức mạnh quân sự và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông, diễn biến phức tạp và khó lường", Thủ tướng nói.

"Trong nước, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn, có thêm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề trong khi nguồn lực còn hạn hẹp".

Trước bối cảnh hội nhập đầy thách thức đó, Thủ tướng nhấn mạnh các phong trào thi đua của giai đoạn 2016-2020 phải gắn với những nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, cải cách hành chính...

"Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, kỷ cương và tiến bộ, công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân", Thủ tướng yêu cầu.

"Khen thưởng cần đảm bảo chính xác, công khai minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến người lao động trực tiếp, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo...".

XEM CLIP:

Tin tưởng nhân dân sẽ hưởng ứng

Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đồng tình cao với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” mà Thủ tướng vừa phát động.

"Chủ đề thi đua đã chỉ rõ hai giải pháp căn bản để phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất của nhân dân, của đất nước là: Đoàn kết và Sáng tạo, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ có những cách làm hiệu quả, các nội dung và mục tiêu thi đua cụ thể ở mỗi lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng với cuộc vận động trung tâm hướng về cơ sở “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự, an toàn xã hội, nếp sống văn minh, sự nghiệp giáo dục và sức khỏe...

Thủ tướng phát động phong trào thi đua 5 năm tới
"Chủ đề thi đua đã chỉ rõ hai giải pháp căn bản để phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất của nhân dân, của đất nước là: Đoàn kết và Sáng tạo, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.
"Chúng ta cần hỗ trợ và cổ vũ để hàng triệu thanh niên khởi nghiệp thành công trong 5 năm tới", ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đối với các lực lượng vũ trang là các phong trào “Thi đua quyết thắng”, "Vì an ninh Tổ quốc”.

Thi đua ở 4 triệu người VN ở nước ngoài là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam, góp trí, góp sức để phát triển và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Với cán bộ, công chức trong bộ máy Đảng, chính quyền các cấp là "tiết kiệm, lắng nghe, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát, đánh giá của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh".

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đọc lại lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948 của Bác Hồ: "Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chẳng những chúng ta có thể thắng lợi, mà chúng ta nhất định thắng lợi trong thi đua ái quốc.

Hỡi toàn thể đồng bào,

Hỡi toàn thể chiến sĩ,

Tiến lên!"

Qua đó bày tỏ quyết tâm và niềm tin sâu sắc rằng phong trào thi đua của 5 năm tới sẽ được nhân dân trong và ngoài nước hưởng ứng và biến thành hiện thực.

Hơn 300 tin bài về ĐH Thi đua yêu nước

Tại họp báo sau bế mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: Gần 300 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật việc của 111 cơ quan báo chí đã đưa tin về đại hội.

Đến 3h chiều nay, đã có 332 tin bài.

Ông mong báo chí sẽ tiếp tục tuyên truyền về các tấm gương người tốt việc tốt, lan tỏa trong xã hội và nhân rộng, để 5 năm nữa có thêm nhiều điển hình tiên tiến.

C.Hoàng - H.Nhì - X.Quý - H.Phúc - N.Chung - H.Long

MỜI BẠN ĐỌC THÊM VỀ ĐH THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC: