- Theo dự thảo luật Cư trú sửa đổi, để đăng ký thường trú ở thành phố trực thuộc trung ương (TƯ), công dân phải tạm trú ít nhất 1 năm ở huyện, thị xã hoặc 2 năm ở quận của các thành phố này.

Cơ quan thẩm tra, UB Pháp luật QH, đồng thuận điều kiện trên do sự quá tải về dân cư tập trung chủ yếu ở các quận nội thành. Quy định này cũng thống nhất với luật Thủ đô về các điều kiện chặt chẽ hơn khi đăng ký thường trú vào các quận của thành phố Hà Nội.

Tạm trú 2 năm ở quận để có hộ khẩu thành phố

Nâng điều kiện nhập khẩu tại các quận nội thành lên 2 năm tạm trú để giảm tải cho các đô thị. Ảnh: Bình Minh

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc sửa đổi điều kiện đăng ký thường trú tại quận nội thành của các thành phố trực thuộc TƯ như vậy chưa giải quyết được vấn đề người dân tập trung cư trú đông ở nội thành.

"Bởi người dân cư trú tại đó là để sống và làm việc, không phải vì không được đăng ký thường trú mà họ không sinh sống tại nội thành", báo cáo thẩm tra nêu. Do vậy, cần có giải pháp tổng thể về kinh tế - xã hội để khắc phục vấn đề tập trung dân cư vào nội thành của các thành phố lớn trực thuộc TƯ.

 

Cũng theo dự thảo luật Cư trú sửa đổi, điều kiện "có chỗ ở hợp pháp" được quy định là "do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức, bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân".

Có ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định chung về diện tích bình quân trong trường hợp này để áp dụng thống nhất cho các thành phố trực thuộc TƯ.

Trong khi đó, quy định "phải có xác nhận của chính quyền địa phương về điều kiện diện tích bình quân và phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản", khiến nhiều thành viên UB Pháp luật lo ngại sẽ làm tăng thủ tục hành chính, gây phiền hà, tốn kém, dễ bị lợi dụng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân.

Dự thảo luật cũng bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như giả tạo điều kiện để được đăng ký thường trú; cho đăng ký thường trú nhưng thực tế người được cấp đăng ký không sinh sống tại chỗ ở đó; đồng ý cho người khác đăng ký vào chỗ ở của mình để trục lợi.

Cơ quan thẩm tra đề nghị quy định cụ thể, chi tiết hơn để đưa ngay trong luật hoặc văn bản hướng dẫn thi hành và áp dụng ngay trong thực tế.

Các ĐB sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật này ngày 24/5 và tại hội trường ngày 8/6.

Chung Hoàng