- Với tổng điểm 214,5, đội tuyển HN đã giành chiến thắng trong hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2015.

Sáng nay tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, tổng kết, trao giải hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015.

Qua các vòng thi đấu cấp cụm và cấp khu vực, 4 đội tuyển được vào vòng chung kết toàn quốc gồm: TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ngãi và An Giang.

Tại vòng chung kết, các đội tuyển đã trải qua 4 phần thi đòi hỏi vận dụng nhiều kiến thức và kỹ năng: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; Theo dòng lịch sử; Đi tìm chân lý; Ánh sáng soi đường.

Sinh viên Hà Nội quán quân tìm hiểu khoa học Mác-Lênin

Kết quả: Đội tuyển HN giành giải nhất với 214,5 điểm, giải nhì là đội An Giang 133 điểm, đội TP.HCM và Quảng Ngãi đồng giải ba.

 

Ngoài bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT và TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn có tiền thưởng cho đội đạt giải nhất 30 triệu đồng và 1 chuyến du lịch về nguồn trị giá 100 triệu đồng.

Đội đoạt giải nhì được thưởng 20 triệu đồng. Giải ba được 10 triệu đồng

Ban tổ chức cũng đã trao giải cho 11 cá nhân xuất sắc tại vòng chung kết xếp hạng trực tuyến và giải thưởng dành cho các đơn vị có số lượng sinh viên tham gia đông, nhiều thành tích trong hội thi.

Hội thi do Ban Tuyên giáo TƯ Đảng, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, công ty cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame phối hợp tổ chức.

Nội dung thi là kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các lãnh tụ cách mạng phong trào công nhân trong và ngoài nước.

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra nội dung cuộc thi còn liên quan đến lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội Sinh viên VN; kiến thức chung về văn hóa xã hội; biển đảo VN cũng như hiểu biết về tình hình đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển; thành tựu kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của VN trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; các vấn đề liên quan đến đoàn viên, sinh viên.

Hồng Nhì