Từ ngày 6/9, Đà Nẵng kiểm soát người dân tham gia giao thông theo mẫu giấy đi đường có mã QR. Theo thống kê của UBND TP Đà Nẵng, tính đến hết ngày 6/9, các cơ quan, đơn vị đã cấp gần 120.000 giấy đi đường có mã QR.

Tối 7/9, TP Hà Nội thông tin về việc tiếp tục được sử dụng cả giấy đi đường cũ và mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một.

Đến cuối giờ chiều 6/9, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã cấp trên 80.000 giấy đi đường có mã QR cho nhóm vận chuyển hàng thiết yếu, hoạt động công ích.

Quy trình cấp giấy đi đường như sau:

 

Quy trình cấp giấy đi đường của Đà Nẵng để Hà Nội tham khảo

Ban Thời sự - Thiết kế: Quốc Dũng

Bí thư Hà Nội: Được sử dụng cả giấy đi đường cũ và cấp mới

Bí thư Hà Nội: Được sử dụng cả giấy đi đường cũ và cấp mới

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, trước mắt tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một.