Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, ngày 16/4, tại Hà Nội, UB Kiểm tra Quân ủy TƯ nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp kỳ họp lần thứ 15. Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Quân ủy TƯ chủ trì hội nghị. 

UB Kiểm tra Quân ủy TƯ đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị kiểm tra thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Thường trực UB Kiểm tra Quân ủy TƯ.

Các thành viên ủy ban tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của các tổ chức đảng và cá nhân bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật quân đội.

UB Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 4 tổ chức, 23 cá nhân
Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp. Ảnh: QĐND

UB Kiểm tra Quân ủy TƯ bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 4 tổ chức đảng trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (khiển trách: 2, cảnh cáo: 2) và thi hành kỷ luật về Đảng đối với 23 đảng viên (khiển trách: 10, cảnh cáo: 10, cách chức: 1, khai trừ: 2), kỷ luật về quân đội đối với 17 quân nhân (khiển trách: 3, cảnh cáo: 8, cách chức: 1, giáng cấp bậc quân hàm: 2, tước danh hiệu quân nhân: 3).

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực UB Kiểm tra Quân ủy TƯ, đã chủ động kiểm tra, giám sát, bám nắm tình hình, kịp thời đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng lỗi phạm, không có vùng cấm.

 

Quá trình xem xét kỷ luật tổ chức đảng và cá nhân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định, xem xét xử lý tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân.

Đại tướng Lương Cường đề nghị thời gian tới, Thường trực UB Kiểm tra Quân ủy TƯ chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy TƯ và UB Kiểm tra Quân ủy TƯ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 và Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

T.Nam

Quân đội chuẩn bị phương án tác chiến dài ngày chống dịch

Quân đội chuẩn bị phương án tác chiến dài ngày chống dịch

 “Quân đội phải tác chiến dài ngày và còn nhiều gian khổ. Chúng ta đã sử dụng trên 20.000 quân tham gia chống dịch, tuyệt đối không được mất cảnh giác", Thượng tướng Trần Đơn nói.