Bộ Tư lệnh quân khu 3 chiều qua (28/7) đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 3  được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng quân khu 3 được giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh quân khu 3.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Trung tướng Vũ Hải Sản và Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao Trung tướng Vũ Hải Sản trên cương vị Tư lệnh Quân khu 3 luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, cùng tập thể quân khu đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị, trên cương vị phụ trách Tư lệnh quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc cần kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng; chủ động các phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Thành Nam

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phu trách Tư lệnh Hải quân

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phụ trách Tư lệnh Hải quân

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm được giao nhiệm vụ Phụ trách Tư lệnh Hải quân thay cho Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.