Sáng 25/2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH, HĐND khóa mới.

Ông Đặng Cao Đức, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, hướng dẫn số 36 ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiều điểm mới so với trước đây. 

Tuổi cán bộ, công chức được ứng cử Đại biểu Quốc hội

Về tuổi ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Đức cho hay, đối với nhân sự là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các DNNN (cả chuyên trách và không chuyên trách) nói chung phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ.

Ủy viên Trung ương làm trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo
Ông Đặng Cao Đức, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương

Trường hợp giới thiệu tái cử phải còn đủ tuổi trọn một nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ ½ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên. Trường hợp đặc biệt phải do cấp có thẩm quyền xem xét, quy định.

Thực hiện độ tuổi ứng cử theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại Bộ luật Lao động 2019, hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương đã xác định thời điểm cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử là nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây. Tức là tính đến tháng 5/2021 (thời điểm bầu cử) chưa quá 55 tuổi 3 tháng đối với nam; 50 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Nhân sự tái cử, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây. Tức là tính đến thời điểm bầu cử, nam chưa quá 57 tuổi 9 tháng, nữ chưa quá 52 tuổi 10 tháng. 

Đối với cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn, ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại đây. Theo đó, đến ngày bầu cử, những trường hợp này chưa quá 55 tuổi 4 tháng (thời điểm thực hiện quy trình nhân sư năm 2021 nữ được cộng thêm 4 tháng).

Việc xem xét kết luận về tiêu chuẩn chính trị và bố trí sử dụng nhân sự là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong DNNN ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thực hiện theo Quy định 126/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 19/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với người ngoài Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ 5 cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét báo cáo ban Thường vụ cấp ủy có thẩm quyền (nơi nhân sự cư trú, làm việc hoặc ứng cử) kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

 

Hướng dẫn 36 đã bổ sung cụ thể yêu cầu phải kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

ĐBQH chuyên trách phải có quy hoạch chức danh thứ trưởng trở lên

Ngoài tiêu chuẩn chung, hướng dẫn 36 cũng đã quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện của ĐBQH chuyên trách và đại biểu HĐND chuyên trách. Điểm mới bổ sung lần này là, người giới thiệu để bầu ĐBQH chuyên trách phải có quy hoạch ĐBQH chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên.

Ở địa phương thì phải là các chức danh giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên.

Về bố trí trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, ông Đức cho biết, từ thực tiễn khóa XIV, hướng dẫn 36 bổ sung, sửa đổi 2 điểm. 

Thứ nhất, lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành được cấp ủy đề xuất và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý giới thiệu ứng cử ĐBQH, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh trưởng đoàn ĐBQH theo nguyên tắc mỗi thường trực cấp ủy cấp tỉnh (Bí thư, Phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND và Trưởng đoàn ĐBQH) không giữ quá 2 chức danh lãnh đạo.

Uỷ viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.

Thứ hai, trường hợp trưởng đoàn ĐBQH có sự thay đổi công tác thì Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nhân sự phù hợp đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn ĐBQH. Trường hợp đặc biệt nếu tại địa phương không có nhân sự đáp ứng yêu cầu thì có thể xem xét, phân công ĐBQH ứng cử tại địa bàn là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý kiêm nhiệm trưởng đoàn. 

Thu Hằng

Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa mới

Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa mới

Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa XV được thực hiện qua 3 vòng hiệp thương. Sau đó, ngày 23/5, người dân cả nước sẽ trực tiếp đi bầu.