Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực vừa ký ban hành hướng dẫn số 54 về tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19.

Ứng dụng công nghệ thông tin

Hướng dẫn nêu rõ, việc tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và vận động bầu cử tại những nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, vẫn tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung nhưng phải bảo đảm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các Chỉ thị của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương.

Ứng viên ĐBQH nơi có dịch Covid-19 được vận động bầu cử qua zalo, viber
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực

Trường hợp bất khả kháng, không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương kịp thời báo cáo cấp ủy và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương để chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị phù hợp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể như tổ chức hội nghị trực tuyến, tổ chức lấy ý kiến thông qua e mail, tin nhắn SMS, qua các ứng dụng zalo, viber hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đến các thành phần dự hội nghị...

Về việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần thực hiện theo Hướng dẫn số 49 ngày 5/2 của Ban Thường Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương có dịch Covid-19.

Về việc tổ chức các hội nghị cử tri lấy ý kiến, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ quan lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị phù hợp và phải bảo đảm các điều kiện.

Cụ thể, đối với những nơi có số lượng đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp đạt trên 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập thì tổ chức hội nghị tập trung nhưng phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương.

Những nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, cách ly xã hội mà số đại biểu có thể tham dự trực tiếp không đạt trên 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập thì có thể tổ chức hội nghị trực tuyến.

Trong trường hợp này, để thuận lợi cho việc thực hiện biểu quyết, kiểm đếm kết quả biểu quyết cần lưu ý công tác tổ chức, điều hành để hội nghị thống nhất việc biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Tổ chức hội nghị trực tuyến

 

Đối với những nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, tổ chức hội nghị cử tri theo hình thức trực tiếp nhưng phải bảo đảm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong tỏa không thể tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp thì tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến nhưng lưu ý việc bảo đảm an ninh mạng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trường hợp bất khả kháng, không thể tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã báo cáo cấp ủy cùng cấp, trao đổi, thống nhất với chính quyền và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương về việc tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đến cử tri.

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức thành lập tổ phát phiếu, kiểm phiếu gồm từ 3 - 5 người, sau đó lập biên bản hội nghị cử tri gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương.

MTTQ cũng lưu ý, thành phần, số lượng cử tri tham dự hội nghị trực tuyến hoặc lấy ý kiến thông qua hình thức gửi phiếu phải bảo đảm tuân thủ theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về người được giới thiệu ứng cử để cử tri nghiên cứu, xem xét, thể hiện ý kiến.

Đối với việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tùy tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương báo cáo để lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn cũng lưu ý, chú trọng các hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình; phát tờ rơi, tờ gấp... Ngoài ra, có thể lập đường dây nóng, tổng đài tự động hoặc mục hỏi - đáp trực tiếp trên website, cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương để cử tri phản ánh, trao đổi, góp ý về người ứng cử.

Toàn văn Hướng dẫn số 54 về bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19

Thu Hằng

Tuổi cán bộ, công chức, viên chức được ứng cử Đại biểu Quốc hội

Tuổi cán bộ, công chức, viên chức được ứng cử Đại biểu Quốc hội

Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định rõ tuổi của cán bộ, công chức, viên chức ứng cử ĐBQH.