Hôm nay, 28/7, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc cuối cùng hoàn tất công tác kiện toàn nhân sự và một số nội dung còn lại.

Về công tác nhân sự, trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Trình nhân sự 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành
Các đại biểu Quốc hội dự họp

Theo cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội trước đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 27 thành viên gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng (giảm 1 Phó Thủ tướng so với khóa trước); 22 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Bốn nhân sự được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng gồm các ông: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Bốn Phó Thủ tướng dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo - Văn xã.

18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

Bốn thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

 

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo như thông tin Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời báo chí tại họp báo trước kỳ họp, nhân sự giới thiệu vào các chức danh này hầu hết là tái cử.

Trong 28 thành viên Chính phủ đương nhiệm, có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình không tham gia vào Trung ương khóa XIII. Vì vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ khuyết vị trí này so với nhiệm kỳ trước.

Cũng trong hôm nay, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trình nhân sự 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành
Cơ cấu tổ chức Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành đương nhiệm 

Thu Hằng

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới có 22 bộ ngành

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới có 22 bộ ngành

Với 470/470 đại biểu có mặt (94,19% tổng số ĐBQH) tán thành, sáng nay 23/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.