Sáng nay (17/4), MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tại hội nghị, MTTQ Việt Nam TP cho biết, tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV là 52 người (16 người tự ứng cử), trong đó có 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách.

TP.HCM có 11/50 người ứng cử ĐBQH đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%
Các đại biểu thống nhất biểu quyết danh sách ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần 2

Sau hiệp thương lần 2, từ ngày 21/3 đến 13/4, MTTQ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử. Đồng thời, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác, nơi làm việc (nếu có) của người tự ứng cử.

Kết quả, số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% là 39/50 người;  tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% là 11 người. Trong đó, tỷ lệ tín nhiệm dưới 10% là 6 người; từ 10% đến dưới 20% là 3 người và từ 20% đến dưới 30% là 2 người.

Với kết quả trên và căn cứ vào các quy định, điều lệ bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 11 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ trình danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH gồm 39 người để chọn ra 38 người.

Riêng với đại biểu HĐND TP, tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP là 172 người (trong đó có 13 tự ứng cử). Sau hội nghị hiệp thương, đã có 3 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử.

 

MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với 169 người, trong đó có 10 tự ứng cử.

Kết quả có 161/169 người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 8 người có số phiếu tín nhiệm dưới 50%.

Trước hội nghị hiệp thương lần 3, đã có 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách do yêu cầu công tác chuyên môn.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, giới thiệu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP gồm 159 người.

Theo MTTQ, danh sách chính thức các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TP sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 23/4.

Chủ tịch Quốc hội: Phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử

Chủ tịch Quốc hội: Phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử

Hôm nay (14/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh.

Hồ Văn