- Cho rằng luật Biểu tình là luật phức tạp, cần có thêm thời gian nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, UB Thường vụ QH đề xuất chưa đưa vào chương trình của QH năm tới.

Sáng nay, Phó chủ nhiệm UB Pháp luật Lê Minh Thông trình bày trước UB Thường vụ QH tờ trình dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2017, điều chỉnh chương trình cuối 2016.

Tiếp tục lùi luật Biểu tình đến hết 2017

Phó chủ nhiệm UB Pháp luật Lê Minh Thông. Ảnh: quochoi.vn

Ông Thông cho biết, tính đến hết ngày 30/6, UB Thường vụ QH đã nhận được đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 gồm 51 dự án luật.

Tuy nhiên để đảm bảo tính khả thi, UB Thường vụ QH chỉ dự kiến điều chỉnh 7 dự án luật; 1 dự thảo nghị quyết trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2016 và 29 dự án luật, 1 dự án nghị quyết trong năm 2017.

Theo đó, dự án luật Biểu tình sẽ chưa được đưa vào chương trình làm việc của QH từ nay đến hết năm 2017.

Ông Thông cho biết, luật Biểu tình đã được đưa vào chương trình cho ý kiến từ kỳ họp thứ 11, QH khoá 13 nhưng liên tiếp bị lùi do đây là dự án luật phức tạp, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.

“Đến nay, Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4, QH khoá 14 nhưng qua quá trình chuẩn bị cho thấy nhiều vấn đề quan trọng vẫn còn có ý kiến khác nhau, hồ sơ của dự án chưa đầy đủ. Do đó, chưa đủ cơ sở để báo cáo QH đưa dự án này vào chương trình”, ông Thông nói.

 

Đề nghị nhưng vẫn chưa có hồ sơ

Trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, UB Thường vụ QH cho biết sẽ ưu tiên các dự án luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân.

Theo đó nghị quyết về bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; các dự án luật Bảo vệ bí mật nhà nước, luật Hành chính công, luật Ban hành quyết định hành chính, luật Quy hoạch... sẽ là những dự án luật được ưu tiên trong thời gian tới.

Một số dự án luật sẽ phải lùi từ kỳ họp thứ 2 sang kỳ họp thứ 4 của QH khoá 14 do cần thời gian chuẩn bị thêm như luật Quốc phòng sửa đổi; luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, thể thao.

Riêng luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết dù muốn đẩy sớm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có hồ sơ dự án để thẩm tra nên không thể đưa vào chương trình kỳ họp thứ nhất như Chính phủ đề nghị.

Ông đề nghị Chính phủ phải chuẩn bị thật kĩ để xem xét bổ sung vào chương trình kỳ họp cuối năm.

Do còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, các dự án luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), dự án luật Chứng thực, luật Máu và tế bào gốc sẽ bị rút khỏi chương trình năm 2016.

Một số dự án như luật Dân tộc, luật Dân số, luật Thư viện, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Thanh niên, luật Phòng chống tác hại rượu bia, luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh, luật An ninh quốc gia (sửa đổi), luật Tình trạng khẩn cấp, luật Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, luật Tình báo... cũng chưa được xem xét đưa vào chương trình làm việc của QH năm 2017.

Thúy Hạnh