Xem video Thủ tướng phát biểu: 

Sáng nay (20/10), kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp được tổ chức theo hình thức chia hai đợt trực tuyến và tập trung. 

Với thời gian 17 ngày làm việc, Quốc hội sẽ dành thời gian 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn. Việc quyết định những nội dung và người trả lời chất vấn thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và ĐBQH.

Đến nay, có 59 nhóm vấn đề được các ĐBQH quan tâm. Đây là kỳ họp cuối năm nên Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết (theo quy trình tại một kỳ họp), xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Những dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

 

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên- Huế và  Nghị quyết quy định về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Những dự án Luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sáng nay, sau khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ĐBQH vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị.

Tại phiên họp, các ĐBQH nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. 9h sáng, Quốc hội họp phiên khai mạc.

Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (11 ngày, từ ngày 20/10 đến ngày 30/10). 

Đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (6 ngày, từ ngày 8/11 đến ngày 13/11). 

Trần Thường

Muốn sáp nhập tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố được dân đồng thuận

Muốn sáp nhập tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố được dân đồng thuận

Nghị quyết của Đảng mới đặt vấn đề nghiên cứu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, còn để tiến hành sáp nhập tỉnh như thế nào cần đánh giá đầy đủ các yếu tố.