- Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải lưu ý Tổng cục Thuế tạm ứng hơn 51 tỷ đồng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước nhưng đến nay mới báo cáo là chưa bảo đảm tính kịp thời theo quy định.

Chiều nay, UB Thường vụ QH cho ý kiến về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, từ năm 2008-2011, Tổng cục đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức.

Tạm ứng hơn 51 tỷ chậm báo cáo: Tổng cục Thuế phải nghiêm túc kiểm điểm
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng


Lọt sổ cả ngàn công chức

Tuy nhiên, chỉ có 300 công chức đã được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế, còn 1.036 công chức do sơ suất trong quá trình tổng hợp báo cáo của Tổng cục Thuế, nên tại thời điểm thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế chưa được Bộ Nội vụ chấp thuận. Đây là các trường hợp có thời điểm tinh giản biên chế trước thời điểm Bộ Tài chính gửi danh sách sang Bộ Nội vụ.

Sau đó, ngày 27/10/2017 Bộ Nội vụ đã có công văn phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 1.036 công chức nêu trên.

Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện và giải quyết chính sách tinh giản biên chế, Tổng cục Thuế đã xác định đối tượng, mức kinh phí chi trả cho từng đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết chính sách tinh giản biên chế, do chưa được Nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế nên Tổng cục Thuế đã tạm ứng hơn 51,482 tỷ đồng để thực hiện.

Nguồn tiền này từ kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế khoán và cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được UB Thường vụ QH cho phép để chi trả đối với 1.336 công chức đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, số kinh phí Tổng cục Thuế  đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 300 công chức được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế từ năm 2008 đến năm 2011 là hơn 9,7 tỷ đồng.

Số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.036 công chức được Bộ Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế ngày 27/10/2017 gần 41,779 tỷ đồng.

“Như vậy, đến nay 1.336 công chức thuộc Tổng cục Thuế thực hiện tinh giản biên chế đã được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra, phê duyệt danh sách, kinh phí theo quy định", Bộ trưởng Tài chính nói.

Ông cho rằng, việc Tổng cục Thuế tạm ứng từ nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế khoán và cơ chế quản lý tài chính để chi trả cho các đối tượng tinh giản biên chế đảm bảo kịp thời, đúng định mức, chế độ quy định, thể hiện tính tích cực, chủ động của Tổng cục Thuế...

 

Vì vậy, Chính phủ trình UB Thường vụ QH xem xét, phê duyệt Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động theo phê duyệt tại nghị quyết số 1094 năm 2015 của UB Thường vụ QH về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng này và tổng hợp vào quyết toán niên độ ngân sách năm 2017.

Đồng thời, bổ sung vào nghị quyết số 1094 của UB Thường vụ QH nội dung chi thực hiện tinh giản biên chế được bố trí, sử dụng từ kinh phí bảo đảm hoạt động được phân bổ hàng năm của Tổng cục Thuế, tạo điều kiện cho Tổng cục Thuế trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Như vậy ngân sách nhà nước không phải giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với Tổng cục Thuế.

Đến nay mới báo cáo là chưa kịp thời theo quy định

Bộ trưởng Tài chính cũng thông tin thêm, trong  giai đoạn 2016-2021, 2018–2020 số công chức được tinh giản biên chế tối thiểu của Tổng cục Thuế là 120 người/năm. Kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế khoảng 12.720 triệu đồng/năm. Kinh phí này được cân đối bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên hàng năm được giao đối với Tổng cục Thuế (tối đa 65% dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động được giao).

Tạm ứng hơn 51 tỷ chậm báo cáo: Tổng cục Thuế phải nghiêm túc kiểm điểm
Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng việc thực hiện tinh giản biên chế là từ năm 2012 trở về trước và việc chi trả kéo dài trong nhiều năm song  Tổng cục Thuế đã không báo cáo Bộ Tài chính bố trí dự toán NSNN để chi trả theo quy định.

“Đến nay mới tổng hợp, báo cáo là chưa bảo đảm tính kịp thời theo quy định. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm”, ông Hải nhấn mạnh.

Về sử dụng kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, UB Tài chính ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung quy định cho phép sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Tinh giản 20 người, Hà Nội 'tốn' gần 2 tỷ

Tinh giản 20 người, Hà Nội 'tốn' gần 2 tỷ

Hà Nội dùng 1.846.504.000 đồng để chi trả cho 20 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế.

Hà Nội: Tinh giản biên chế chủ yếu đối tượng về hưu

Hà Nội: Tinh giản biên chế chủ yếu đối tượng về hưu

Việc tinh giản biên chế của các đơn vị đối tượng chủ yếu là về hưu chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ: Một số nơi ngại va chạm trong tinh giản biên chế

Bộ trưởng Nội vụ: Một số nơi ngại va chạm trong tinh giản biên chế

Bộ trưởng Nội vụ cho biết: Một số bộ ngành, địa phương chưa quyết liệt, ngại va chạm nên chậm xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế.

Hô hào tinh giản biên chế nhưng tăng hơn 20.000 người

Hô hào tinh giản biên chế nhưng tăng hơn 20.000 người

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng tinh giản biên chế chưa có con số thuyết phục. Bởi nhìn vào số liệu thấy tăng 20.400 người.

Tinh giản biên chế: 'Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi'

Tinh giản biên chế: 'Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi'

Bộ trưởng Nội vụ kể trong quá trình làm việc về tinh giản biên chế với các địa phương, có nhiều ý kiến. "Giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi”.

Thu Hằng