Phiên họp UB Thường vụ Quốc hội sáng nay cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình, cuối giờ chiều ngày 10/6, UB Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đồng thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

UB Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ Nguyễn Thanh Hải.

Sau đó các đại biểu thảo luận ở đoàn về các nội dung trên.

Ngày 11/6, UB Thường vụ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ Nguyễn Thanh Hải.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

UB Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH về miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

 
Sẽ miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải
Sẽ miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; thành lập ban kiểm phiếu.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau đó.

Trước đó, ngày 7/2 Bộ Chính trị quyết định phân công ông Vương Đình Huệ - uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn đề nghị về danh sách Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu ủy viên UB Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19 ngày. Đợt 1 gồm 9 ngày, từ 20- 29/5; đợt 2 là 10 ngày, từ 8-18/6, dự phòng ngày 19/6.

Bí thư Hà Nội nhận 606 đơn khiếu nại, tố cáo sau 2 tháng nhậm chức

Bí thư Hà Nội nhận 606 đơn khiếu nại, tố cáo sau 2 tháng nhậm chức

Trong 2 tháng thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã nhận 606 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hương Quỳnh