Chiều 12/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV để rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để chuẩn bị một số nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 5 năm đoạn 2021-2025.

Quốc hội sẽ bầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các kế hoạch này Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến toàn diện tại Hội nghị lần thứ ba vừa qua để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sẽ được trình Quốc hội xem xét để thể chế hóa bằng các Nghị quyết của Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chủ trương đầu tư hai chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Một nội dung quan trọng nữa là Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo nhanh về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; dự kiến báo cáo này sẽ được báo cáo ở phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất tới đây; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp tới đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới nên không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Tuy nhiên, thông qua việc tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc đã tổng hợp toàn bộ ý kiến của cử tri gửi đến Quốc hội kỳ này.

 

Đáng chú ý trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; công tác nhân sự để trình Quốc hội bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước.

Cụ thể là các chức danh: Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cũng trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm một số thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao...

Sau phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan sẽ hoàn tất quá trình chuẩn bị để gửi tài liệu cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu trước khi khai mạc. 

Sau khi khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 5 năm đoạn 2021-2025.

Thu Hằng 

499 người trúng cử được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV

499 người trúng cử được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với 499 người trúng cử.