- Do gần 90% ĐB chưa đồng ý thông qua luật về Hội nên giao lại cho Chính phủ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trình lại vào kỳ họp tới.

Trao đổi với báo chí bên lề QH, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, liên quan đến dự thảo luật về Hội còn nhiều ý kiến ĐB chưa đồng thuận. 

Các nội dung liên quan đến tổ chức phi chính phủ, vấn đề tài chính hội, thủ tục thành lập hội… cần phải bàn tiếp.

“Bây giờ QH đang bàn trên tinh thần phải đảm bảo chất lượng. Những luật nào thấy chưa đảm bảo cần phải bàn tiếp thì tiếp tục bàn, bàn đến khi nào đảm bảo chất lượng thông qua được mà QH thấy đồng ý cao thì thông qua”- ông Phúc nói.

QH lùi thông qua luật về Hội
ĐB thảo luận tại hội trường về dự thảo luật và Hội đầu kỳ họp. Ảnh: VPQH

Theo đó dự thảo luật nói trên sẽ tiếp tục giao lại cho Chính phủ tiến hành bổ sung, hoàn thiện lại. Sau đó trình lại tại kỳ họp sau, thay vì thông qua tại kỳ họp này như kế hoạch ban đầu.

 

Tổng Thư ký QH cho biết, do chưa được thông qua trong kỳ họp này nên các Hội đang tồn tại như nào vẫn hoạt động như thế. Khi có luật mới thì tất cả sẽ theo luật mới.

Theo kết quả xin ý kiến của QH cho thấy có tới 443/460 ĐB (gần 90%) chưa đồng ý thông qua luật về Hội tại kỳ họp này.

Trong đó đa số ý kiến ĐB cho rằng, nhiều nội dung trong dự thảo luật chưa thật phù hợp với thực tiễn, thậm chí có quy định còn hạn chế hơn so với pháp luật hiện hành, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập, nặng về yêu cầu quản lý nhà nước.

Có ý kiến đề nghị, nếu dự thảo luật về Hội vẫn không mở rộng phạm vi, quyền tham gia hội, tiếp nhận tài trợ nước ngoài vì mục đích nhân đạo từ thiện thì không nên trình QH trong kỳ họp tới.

Trước đó, tại phiên tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH về dự thảo luật về Hội vào đầu kỳ họp, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong dự thảo luật có 33 Điều thì 32 Điều được các ĐB cho ý kiến, ngoại trừ điều 33 (điều luật thi hành).

Do đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị QH cho cơ quan soạn thảo thêm thời gian để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động và lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân là đối tượng điều chỉnh để hoàn thiện dự thảo luật để trình lại vào kỳ họp sau.

Thúy Hạnh