Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thùy, Đào Thị Minh Thủy. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông, bà nói trên làm Thẩm phán TANDTC. 

Phê chuẩn, bổ nhiệm bốn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Các ĐBQH bỏ phiếu bầu Thẩm phán TANDTC.

Trước đó, vào đầu phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

 

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín, nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

Trần Thường

Quốc hội chốt Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên, giảm một Phó Thủ tướng

Quốc hội chốt Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên, giảm một Phó Thủ tướng

Sáng 28/7, 479/479 đại biểu có mặt (chiếm 95,99% tổng đại biểu) tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.