Việc bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trước đó, hôm qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Hồ Đức Phớc. 

Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh. Ảnh: X.Đ

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán Nghệ An.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Năm 2008, ông được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tháng 10/2010 ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. 

 

Năm 2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XI. Tháng 1/2011 đến tháng 6/2012, ông giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, ông được điều động và bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Tháng 2/2015, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trong 2 năm tiếp theo. 

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XII. Cuối năm 2017, ông giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đến nay. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu là Ủy viên Trung ương khóa XIII.

Lần đầu tiên có Phó Chủ tịch nước 51 tuổi

Lần đầu tiên có Phó Chủ tịch nước 51 tuổi

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước.

Hương Quỳnh