- Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái đắc cử Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hòa Bình tái đắc cử Chánh án TANDTC, ông Lê Minh Trí tái đắc cử Viện trưởng Viện kiểm sát NDTC.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ lần hai
Từ phải qua trái: Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố sáng nay, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được 478/488 ĐBQH (96,76%) có mặt tán thành bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Hòa Bình được 473/488 (95,75%) ĐBQH có mặt đồng ý tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chánh án TANDTC.

Ông Lê Minh Trí được 448/488 (90,69%) ĐBQH có mặt tán thành bầu làm Viện trưởng Viện KSNDTC.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ lần hai
Ông Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ

Sau khi QH biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả trên, Chánh án Tòa án NDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức:

 

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, và đồng bào, cử tri cả nước, tôi,  Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam, tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHXN Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ lần hai

Phát biểu nhậm chức sau khi tuyên thệ, ông Nguyễn Hòa Bình nói: "Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, kính thưa các vị ĐBQH, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Tôi trân trọng cám ơn QH đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục làm Chánh án Tòa án NDTC.

Khắc ghi và thực hiện lời tuyên thệ của mình trước QH, tôi nguyện đem hết sức lực và trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ lần hai

Chánh án TANDTC phát biểu nhậm chức

Đảm nhận trọng trách mà QH giao phó là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tòa án NDTC phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch và liêm chính, thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, để nhân danh nhà nước đưa ra những phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng.

Trân trọng đề nghị QH, các vị ĐBQH ủng hộ và tăng cường giám sát hoạt động của tòa án các cấp, cùng chúng tôi xây dựng tòa án nhân dân trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin như mong đợi của nhân dân".

Chung Hoàng - Ảnh: Hoàng Long - Nguyên Trí