Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sáng nay đã trình danh sách gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định và Trần Quang Phương để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, bỏ phiếu kín để bầu.

Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội đã được các ĐBQH bấm nút thông qua.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo, với 483 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 96,79 % tổng số ĐBQH) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng và tặng hoa các nhân sự mới vừa được bầu.

Như vậy, hiện có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương.

Một ủy viên Bộ Chính trị và ba ủy viên Trung ương làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Ban Thời sự