- Năm 2015, các bộ ngành, địa phương đã mua mới 611 xe ô tô với tổng nguyên giá 603 tỷ đồng. Trong đó khối TƯ mua sắm 69 xe, khối địa phương mua sắm 542 xe.

Con số do Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp UBTVQH hôm nay liên quan tình hình thực hiện luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Dôi dư 7.000 xe công

Một năm, các bộ ngành chi 603 tỷ sắm 611 ô tô
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Dự kiến số xe ô tô công dôi khoảng 7.000 chiếc

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, số xe mua mới chủ yếu để trang bị cho các cơ quan, đơn vị mới thành lập chưa có xe và thay thế số xe đã hết thời hạn sử dụng.

Đồng thời qua triển khai thực hiện quyết định của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến số xe phục vụ công tác chung sẽ dôi ra khoảng 7.000 chiếc.

Số xe này sẽ được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức hoặc bán, thanh lý thu tiền nộp NSNN.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền cho rằng báo cáo của Chính phủ chưa cập nhật hết các bất cập, cần đánh giá thêm việc sử dụng xe công hiện nay có đúng hay không, kể cả chế độ xăng xe.

Một năm, các bộ ngành chi 603 tỷ sắm 611 ô tô
Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền: Phải công khai hóa tiêu chuẩn sử dụng xe công
 

“Tiêu chuẩn sử dụng xe công như thế nào cần công khai hóa để cán bộ trong cơ quan giám sát xem có thực hiện đúng hay không. Nếu không rõ ràng, người thực hành tiết kiệm lại là người bị thiệt”, ông Hiền lưu ý.

Ông cũng dẫn con số của Kiểm toán Nhà nước cho thấy 40/50 tỉnh thành chi vượt, trong đó có những tỉnh chi vượt đến 75%.

“Chính phủ cần xem đã thực hành tiết kiêm chưa khi chi tiêu vượt như vậy?”, ông Hiền nêu.

Làm rõ thắc mắc của dân về bổ nhiệm cán bộ

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga liệt kê 4 dự án dư luận đang quan tâm: nhà máy sợi Bình Vũ Hải Phòng, gan thép Thái Nguyên, nhà máy đạm Ninh Bình, nhà máy xăng sinh học bio-ethanol ở một tỉnh phía Bắc.

Bà đề nghị, Chính phủ phải báo cáo làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án này cũng như trách nhiệm của người đứng đầu xung quanh thắc mắc của người dân về việc bổ nhiệm cán bộ, những người có trách nhiệm, những người từng công tác ở đây đã được luân chuyển đi đâu, làm gì...

“Tất cả chúng ta đều nói phải có đề án vị trí việc làm để từ đó mới biết một vị trí cần bao nhiều người. Chúng ta cứ nói dư bao nhiêu công chức, bộ máy cồng kềnh, vậy đề án vị trí việc làm là cái quan trọng nhất cần xác định tại sao đến bây giờ Chính phủ chưa hoàn thành?”, Chủ nhiệm UB Tư pháp đặt vấn đề.

Tổng biên chế công chức hưởng lương từ NSNN năm 2016 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài là 272.952 (không bao gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã).

Thu Hằng