Ngày 14/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của nhân sự được giới thiệu, cử tri dự hội nghị đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của ông Nguyễn Xuân Thắng và thống nhất ông đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV.

Giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ứng cử ĐBQH khóa XV
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ứng cử ĐBQH khóa XV

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri nơi công tác. Nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm khi được Bộ Chính trị giới thiệu vào danh sách ứng cử ĐBQH, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây chính là sự ghi nhận, khẳng định những nỗ lực, thành tựu, đóng góp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong suốt hơn 70 năm qua.

 

Việc tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV là cơ hội để Học viện và Hội đồng Lý luận Trung ương có điều kiện để tham gia tổng kết thực tiễn và có nhiều đóng góp hơn nữa vào các hoạt động lập pháp, giám sát trên nhiều phương diện, trong đó có nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, nếu trúng cử sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân, thể hiện được tiếng nói của cử tri trong mọi hoạt động của Quốc hội. 

Kết quả biểu quyết, 100% đại biểu có mặt nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thu Hằng

TP.HCM có 16 người tự ứng cử Quốc hội khóa XV

TP.HCM có 16 người tự ứng cử Quốc hội khóa XV

TP.HCM có 54 người ứng cử ĐBQH, trong đó có 16 người tự ứng cử. Có 8 người tự ứng cử cả ĐBQH lẫn ĐB HĐND TP.