Theo tờ trình của Chính phủ, do đại dịch Covid-19 khiến thiệt hại của ngành hàng không rất nghiêm trọng, số lượng khách hàng và số chuyến bay khai thác sụt giảm mạnh. Dự kiến năm 2020, doanh thu Vietnam Airlines giảm trên 40 nghìn tỷ đồng so với năm 2019 và mức lỗ hợp nhất lên đến 15,1 nghìn tỷ đồng.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng, Chính phủ cho rằng, việc tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay 2.100 đồng/lít (giảm 30% so với mức thuế hiện hành là 3.000 đồng/lít) đến hết ngày 31/12/2021 là “giải pháp cần thiết”.

Với mức này, tương đương giảm 990 đồng/lít (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 860-960 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, ngành hàng không có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt trong nền kinh tế hội nhập.

Vì vậy, việc tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít đến hết 2021 sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không vượt qua khó khăn hiện tại, phát triển trong tương lai, gián tiếp khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác như thương mại, du lịch, dịch vụ...

Giảm 30% thuế nhiên liệu bay đến hết năm 2021 để cứu lỗ ngành hàng không
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải

Qua thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban này nhất trí với tờ trình của Chính phủ.

 

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị chỉ quy định thời gian giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 30/6/2021. Sau thời gian này, nếu dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục thì UB Thường vụ Quốc hội quyết định thời gian kéo dài việc áp dụng Nghị quyết này trong năm 2021.

Một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần đánh giá tác động đến cân đối thu, chi ngân sách Trung ương và địa phương. Ý kiến khác thì đề nghị cần điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50% (tương ứng với mức 1.500 đồng/lít) để tăng mức hỗ trợ của nhà nước đối với hãng hàng không.

Sau khi nghiên cứu tờ trình, nghe thẩm tra, UB Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết kéo dài thời gian mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2021 là 2.100 đồng/lít. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/1/2022 trở đi là 3.000 đồng/lít.

Trước đó, cũng để thão gỡ khó khăn cho hãng hàng không, ngày 27/7/2020, UB Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979 quy định, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Việc giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 979 làm giảm số thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay 360 - 400 tỷ đồng cho giai đoạn từ 1/8/2020 đến hết 31/12/2020.

Thu Hằng

Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam

Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam

Chiều 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, Kiên Giang.