Ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 1271 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc xin phòng dịch Covid-19.

Dùng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 mua vắc xin Covid-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 1271 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý dùng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc xin Covid-19

Theo Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc mua vắc xin phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người dân và toàn xã hội.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan mạnh ở nước ta, nguồn kinh phí này là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện Chiến lược vắc xin của Việt Nam phòng chống dịch Covid-19 theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

 

Thu Hằng 

Chính phủ giao Bộ Y tế mua vắc xin phòng Covid-19 nhanh nhất

Chính phủ giao Bộ Y tế mua vắc xin phòng Covid-19 nhanh nhất

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 09 ngày 18/5/2021 về việc mua vắc xin phòng Covid-19.