Do luật chưa quy định về việc cấm người đứng đầu bổ nhiệm người thân thích vào vị trí lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, dẫn đến, cử tri bức xúc phản ánh tại một số địa phương có hiện tượng “cả họ làm quan” nhưng vẫn đúng quy trình.

Thẩm tra báo cáo của CP về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2016, UB Tư pháp nêu lên lỗ hổng trong luật Phòng chống tham nhũng dẫn đến có một số trường hợp lạm dụng để điều động, bổ nhiệm người thân trong gia đình nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; thậm chí bổ nhiệm ồ ạt vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ...

Có hiện tượng 'cả họ làm quan' nhưng vẫn đúng quy trình

Ảnh: Hoàng Anh

Cụ thể, UB Tư pháp nhận thấy, quy định của pháp luật về chuyển đổi công tác đối với một số vị trí chưa phù hợp, nhất là ở các vị trí chỉ có một cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm hoặc đòi hỏi tính chuyên môn, nghiệp vụ cao.

Việc không chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý (các chức danh này sẽ thực hiện theo quy định của Đảng về luân chuyển) cũng làm hạn chế hiệu quả của biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Báo cáo thẩm tra nêu lại phản ảnh của ĐBQH, dư luận cử tri và báo chí trong công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ thời gian qua. Đó là tình trạng có một số trường hợp lạm dụng quy định để điều động, bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, chưa thật sự tiêu biểu, thiếu kinh nghiệm thực tế là người thân, trong gia đình. Có trường hợp bổ nhiệm ồ ạt vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ...

Chính những tình trạng này đã gây nghi ngờ, bức xúc, bất bình trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của nhân dân.

 

Đề nghị ngăn chặn người một nhà làm quan cùng một nơi

“Đề nghị CP ghi nhận, xem xét kỹ các phản ánh của ĐBQH và cử tri, báo chí. Đồng thời chỉ đạo người có trách nhiệm tổng kiểm tra, rà soát và giải trình về các trường hợp cụ thể được phản ánh. Trên cơ sở đó CP đánh giá tổng thể thực trạng và đề ra giải pháp xử lý, khắc phục trong thời gian tới”, báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Bên cạnh đó, UB Tư pháp cũng nêu lên ý kiến cho rằng, khoản 3 Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành mới chỉ quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về nhân sự, kế toán - tài vụ, thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó” nhưng lại chưa quy định về việc cấm người đứng đầu bổ nhiệm người thân thích vào vị trí lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

Chính điều này dẫn đến thời gian qua, cử tri bức xúc phản ánh tại một số địa phương có hiện tượng “cả họ làm quan” nhưng vẫn đúng quy trình.

Liên quan đến vấn đề này, UB Tư pháp cho biết một số cử tri đề nghị Nhà nước cũng cần tổ chức nghiên cứu, tham khảo, tiếp thu những điểm tiến bộ của Luật về hồi tỵ đã từng được một số triều đại trong lịch sử Việt Nam áp dụng có hiệu quả. Theo đó, luật này được đặt ra để ngăn chặn tình trạng những người trong một đại gia đình cùng làm quan trong một địa phương dẫn đến dễ câu kết nhau để tham ô, nhũng nhiễu.

“Đây là những ý kiến rất cần được lắng nghe, quan tâm, nghiên cứu để bảo đảm vừa trọng dụng được nhân tài, vừa tránh tình trạng lạm quyền để trục lợi trong công tác cán bộ”, UB Tư pháp nhấn mạnh.

Thu Hằng