Sáng nay, UB Thường vụ QH cho ý kiến tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Báo cáo tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, ngoài 3 dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức; luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư được UB Thường vụ QH bổ sung vào Chương trình năm 2019, Chính phủ tiếp tục đề nghị điều chỉnh đối với 10 dự án.

Chủ tịch QH: Không được lùi sửa luật Đất đai vô thời hạn
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

Trong đó, Chính phủ đề nghị rút ra khỏi chương trình 2 dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế bảo vệ môi trường và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai. Do 2 dự luật này cần có thêm thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện.

Lùi sửa luật Đất đai vì còn nhiều vấn đề phức tạp

Cụ thể, việc sửa luật Đất đai, nội dung còn một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn.

Chẳng hạn như các vấn đề về đất cơ sở tôn giáo; người nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, kinh tế đất, tích tụ tập trung đất đai; căn hộ khách sạn, căn hộ văn phòng, nhà ở khách sạn…

Vì vậy, Chính phủ giao Bộ TN-MT tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của luật Đất đai hiện hành và định hướng sửa đổi luật, trình Chính phủ sau năm 2020.

Sau khi điều chỉnh, số dự án luật trong chương trình năm 2019 có 26 dự luật, tăng 9 so với nghị quyết của QH.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết các ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất với việc đưa dự án sửa luật Đất đai ra khỏi chương trình năm 2019.

 
Chủ tịch QH: Không được lùi sửa luật Đất đai vô thời hạn
Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định

Đối với những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn và một số chính sách mới cần thực hiện thí điểm, UB Pháp luật đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, trình QH ban hành nghị quyết trong năm 2019 để kịp thời xử lý, đồng thời, tạo cơ sở cho việc tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung luật.

Chín muồi rồi mới sửa luật

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cũng nhìn nhận vấn đề đất đai rất phức tạp: "Vừa qua, chúng tôi đi giám sát quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai có nhiều vấn đề nổi lên, nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng mà chúng ta sửa thì có thể nảy sinh những khó khăn mới chưa lường được".

Theo ông Hiển, luật Đất đai có hiệu lực từ 2014 đến nay mới được 5 năm, trong khi đây là luật nền, rất quan trọng, điều chỉnh rất nhiều luật có liên quan, vì vậy cần lùi lại, để đánh giá thêm.

"Qua giám sát, chúng tôi thấy, nếu có trường hợp phải sửa đổi thì xem xét, tháo gỡ khó khăn những vấn đề không lớn lắm. Ví dụ như đối với các dự án BT (xây dựng-chuyển giao), làm sao thực hiện cho thuê đất, tích lũy..., QH có thể đưa ra Nghị quyết thí điểm để triển khai. Trên cơ sở thí điểm, khi mọi vấn đề trở nên chín muồi rồi mới sửa luật, như vậy sẽ thận trọng hơn", ông Hiển nói.

Chủ tịch QH: Không được lùi sửa luật Đất đai vô thời hạn
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu thực tế "chúng ta khó khăn, vướng mắc cái gì thì đổ thừa cho luật Đất đai" và cho rằng cần tổng kết xem vướng mắc cái gì và định sửa cái gì để đưa ra chính sách rõ ràng, cụ thể. 

"Tôi thống nhất lùi sửa luật Đất đai ra khỏi chương trình năm 2019 nhưng không phải lùi vô thời hạn mà phải tổng kết đánh giá thực hiện luật Đất đai; đánh giá ban hành chính sách mới trong luật này với phát triển kinh tế đất nước, đưa vào chương trình năm 2020 để thực hiện chủ trương chung", Chủ tịch QH lưu ý.

Tình trạng sân sau, lợi ích nhóm về đất đai làm dân bức xúc

Tình trạng sân sau, lợi ích nhóm về đất đai làm dân bức xúc

Tình trạng sân sau, lợi ích nhóm trong quy hoạch đất đai, đầu tư, kinh doanh, đấu thầu vẫn diễn ra ở nhiều nơi làm nhân dân bức xúc.

Thu Hằng