Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa có báo cáo gửi QH và ĐBQH về việc triển khai nghị quyết số 113 của QH khóa 13 và nghị quyết số 33 của QH khóa 14 liên quan đến hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn phục vụ kỳ họp thứ 7.

Bộ máy bộ ngành biến động thế nào so với nhiệm kỳ trước?
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Trong đó, Bộ Nội vụ nêu rõ việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. So với nhiệm kỳ trước, số lượng vụ, cục, tổng cục thuộc các bộ ngành có một số biến động.

Cụ thể, số vụ và tương đương có 248 tổ chức, giảm 12; có 125 cục, tăng 7; các bộ ngành có 29 tổng cục, tăng 2 so với trước.

Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ ngành là 102, giảm 8.

Ngoài ra, số lượng vụ, cục thuộc các tổng cục cũng có một số biến động. Cụ thể, vụ và tương đương thuộc tổng cục là 219, tăng 6; cục thuộc tổng cục là 102, tăng 2; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục là 128 tổ chức, tăng 5 đơn vị.

Những con số này không tính việc Bộ Công an giảm 6 Tổng cục, 55 Cục và tương đương, 20 sở cảnh sát PCCC cấp tỉnh và 819 phòng.

Đối với cơ quan thuộc Chính phủ, hiện nay có 52 ban/vụ, giảm 1 tổ chức; 154 tổ chức đơn vị sự nghiệp, giảm 37.

Bộ máy bộ ngành biến động thế nào so với nhiệm kỳ trước?

Giảm 5 sở ngành, 185 phòng ban

Về sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, hiện có 4 tỉnh Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai thực hiện. Qua đó giảm 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở ngành).

Ở cấp huyện có 15 tỉnh, thành thực hiện sắp xếp, giảm 185 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (phòng ban).

 

Bộ Nội vụ cũng cho biết, biên chế công chức đến nay đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015.

Cụ thể, bổ sung 41 biên chế công chức để tiếp nhận công chức từ 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Đồng thời, bổ sung 11 biên chế để tiếp nhận công chức chuyển từ Văn phòng Đoàn ĐBQH về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND của 2 địa phương (Quảng Ninh, Đà Nẵng).

Ngoài ra, còn bổ sung 50 biên chế công chức đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN từ biên chế dự phòng năm 2019.

Cùng với đó, trong năm qua đã điều chỉnh giảm 396 biên chế công chức của 4 địa phương (Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Ninh, Điện Biên) để chuyển sang biên chế thuộc khối Đảng do hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn; điều chuyển 5.488 biên chế công chức quản lý thị trường từ các địa phương về Bộ Công thương.

139 lãnh đạo được bổ nhiệm qua thi tuyển

Bộ Nội vụ cũng cho biết, hiện cả nước có 139 lãnh đạo được bổ nhiệm qua thi tuyển.

Cụ thể ở TƯ có 9 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 30 vị trí. Trong đó, Ban Tổ chức TƯ và Bộ Nội vụ có số lãnh đạo bổ nhiệm qua thi tuyển đông nhất với 6 vị trí. Còn lại một số bộ ngành đã thực hiện thi tuyển lãnh đạo từ 1-4 vị trí. Có 5 cơ quan đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện.

Bộ máy bộ ngành biến động thế nào so với nhiệm kỳ trước?
Trung ương có 9 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 30 vị trí
Bộ máy bộ ngành biến động thế nào so với nhiệm kỳ trước?
 13 tỉnh, thành tổ chức thi tuyển với 109 vị trí

Ở địa phương có 13 tỉnh thành đã tổ chức thí điểm thi tuyển với 109 vị trí. Đà Nẵng dẫn đầu về số lãnh đạo được bổ nhiệm qua thi tuyển với 22 vị trí. Kế đến là Sơn La 10 vị trí, Quảng Ninh 9 vị trí, Ninh Bình và Hải Phòng 7 vị trí… Có 2 địa phương đã xây dựng xong kế hoạch và đang triển khai.

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Bộ máy Bộ Công an được sắp xếp, thay đổi lần này mang lại bước chuyển lớn, ấn tượng thật sự cho hệ thống hành chính nước ta.

Thu Hằng - Thiết kế: Diễm Anh