Ngày 15/3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TP.HCM) cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND TP.HCM đã khép lại sau 17h ngày 14/3 theo quy định.

Theo đó, hồ sơ người ứng cử đã được bàn giao sang Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

41 hồ sơ là người ngoài Đảng tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND TP.HCM
Ủy ban bầu cử TP.HCM họp chốt danh sách tiếp nhận hộ sơ sứng cử ĐBQH và HĐND TP

Thông tin về tỷ lệ, thành phần, trình độ người ứng cử ĐBQH, Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết có 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH.

Trong đó có 18 hồ sơ là người ngoài Đảng (chiếm 33%), 16 hồ sơ là nữ chiếm 30%, ĐB trẻ dưới 40 tuổi có 8 hồ sơ ứng cử ĐBQH chiếm 15%. 15 người tái ứng cử chiếm 28%, 16 người tự ứng cử chiếm 30%.

 

Về trình độ, có 96% người ứng cử ĐBQH có trình độ đại học, trên đại học.

Trong khi đó, tỷ lệ thành phần, trình độ người ứng cử ĐB HĐND TP.HCM có 173 hồ sơ ứng cử thì có 23 hồ sơ là người ngoài Đảng chiếm 13%; 58 hồ sơ là nữ giới chiếm 34%. 29 hồ sơ biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 17%.

51 người tái ứng cử chiếm 29%, 13 người tự ứng cử chiếm 8%. 97% người ứng cử ĐB HĐND TPHCM có trình độ đại học, trên đại học.

2 doanh nhân TP.HCM ứng cử ĐBQH khóa XV

2 doanh nhân TP.HCM ứng cử ĐBQH khóa XV

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hòa Bình; ông Trịnh Chí Cường, Tổng giám đốc Công ty CP nhựa Đại Đồng Tiến được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hồ Văn