Ủy ban Thường vụ QH đã có công văn gửi tới các đại biểu, triệu tập kỳ họp thứ 11, sẽ diễn ra từ ngày 21/3 tới 14/4.

Trong dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp, từ ngày 6 đến 14/4 sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự nhà nước thuộc diện QH bầu, phê chuẩn. 

Dự kiến 1 tuần cho công tác nhân sự
Đại biểu QH Vũ Thị Hương Sen. Ảnh: Hoàng Long
 

Chương trình không nêu cụ thể về chức danh nhà nước nào sẽ được điều chỉnh, thay đổi trong kỳ họp QH cuối nhiệm kỳ này.

Như vậy, chương trình kỳ họp này đã dành cả 1 tuần cho công tác nhân sự, thay vì chỉ 3 ngày như khi đưa ra bàn ở phiên họp Ủy ban Thường vụ QH hôm 17/2.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Chính trị sẽ triệu tập hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương khóa 12, từ ngày 10 đến 12/3 tới. 

Hiện chưa rõ chương trình làm việc nhưng với tính chất của các hội nghị Trung ương 2 ở các nhiệm kỳ trước đây, Trung ương lần này nhiều khả năng sẽ xem xét, giới thiệu nhân sự lãnh đạo cao cấp của các cơ quan nhà nước để làm thủ tục đưa ra QH miễn nhiệm với những người đương chức, bầu, phê chuẩn theo quy trình luật định với nhân sự thay thế.

Nghĩa Nhân