Ngày 5/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang cho biết, tại kỳ họp thứ 7 vừa diễn ra, cơ quan này đã có quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Tấn Bửu, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh. 

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, ông Bửu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Hải quan nhưng không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ do mình phụ trách.

Ông Bửu vi phạm quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành hải quan; không thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định.

 

Vi phạm của ông Bửu gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, đơn vị sinh hoạt, công tác.

Từ đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Bửu bằng hình thức khiển trách.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy ở An Giang bị kỷ luật

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy ở An Giang bị kỷ luật

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện uỷ ở An Giang bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ. 

T.Chí