Sáng nay (15/7), ông Huỳnh Khánh Toàn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã nộp đơn xin nghỉ và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho nghỉ kể từ ngày 1/8 tới (trước ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo ông Toàn, ông dự định xin nghỉ trước tuổi kể từ ngày 1/6. Tuy nhiên, ông là một trong những thành viên tham gia các Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Hậu cần nên không thể nghỉ ngay lúc này.

Phó Chủ tịch Quảng Nam: Xin nghỉ sớm tạo điều kiện cho đội ngũ trẻ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xin nghỉ hưu trước 21 tháng

Thường trực Tỉnh ủy động viên ông làm việc thêm 3 tháng cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam hoàn chỉnh các văn kiện, phê duyệt đề án nhân sự cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết, theo quy định, ông có thể kéo dài thêm thời gian công tác sau Đại hội vài tháng nữa. Nhưng ông đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ hưu trước Đại hội để tạo thuận tiện cho tổ chức sắp xếp phương án nhân sự.

 

Như vậy, ông Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam sẽ nghỉ hưu trước tuổi 21 tháng.

"Tôi nghỉ để tạo điều kiện cho tổ chức, để chuẩn bị đội ngũ kế cận, bố trí phương án nhân sự, bố trí cho Đại hội thuận tiện, có tính chất kế thừa, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ổn định của Thường trực UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban Xây dựng Đảng. Tôi xin nghỉ hưu với tư tưởng nhẹ nhàng vui vẻ, không có vấn đề gì hết", ông Toàn tâm sự.

Ông Huỳnh Khánh Toàn sinh năm 1962. Ông được bầu giữ chức giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam năm 2015.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Toàn giữ các chức vụ như: Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, Trưởng Ban kinh tế mở Chu Lai, GĐ Sở Công nghiệp nhập với Sở Thương nghiệp thành Sở Công thương hiện nay...

Lê Bằng

Bộ trưởng Nội vụ ủng hộ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Bộ trưởng Nội vụ ủng hộ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ủng hộ và hoan nghênh những cán bộ, công chức không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm do tuổi tác xin nghỉ hưu trước.