Theo số liệu từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bắc Ninh đạt 70,79 điểm (tăng 6,29 điểm so với năm 2018), tăng 11 bậc, lên vị trí số 4/63 tỉnh, có chỉ số PCI cao và được xếp hạng ở mức rất tốt.

Trong số những chỉ tiêu góp phần nâng cao chỉ số PCI, Bắc Ninh có 8/10 chỉ số thành phần tăng điểm như chỉ số tiếp cận đất đai (tăng 1,16 điểm); tính minh bạch (tăng 1,17 điểm); chi phí thời gian (tăng 0,11 điểm); chi phí không chính thức (tăng 1,92 điểm); tính năng động (tăng 1,35); thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (tăng 1,85 điểm); cạnh tranh bình đẳng (tăng 2,21 điểm)…

Đáng lưu ý, trong những chỉ số trên, nhiều chỉ số có bước tăng đột phá, vươn lên vị trí xếp hạng đứng đầu cả nước. Tiêu biểu là chỉ số tính minh bạch xếp thứ 53/63 toàn quốc vào năm 2018, tăng lên xếp thứ 6 toàn quốc năm 2019. Ngoài ra, chỉ số chi phí không chính thức xếp hạng 51/63 toàn quốc năm 2018, năm 2019 đứng thứ 6 toàn quốc. Chỉ số tính năng động xếp thứ 18/63 toàn quốc năm 2018, đến năm 2019 xếp thứ 5 toàn quốc. Dẫn đầu là chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự vươn từ vị trí 40 năm 2018 lên vị trí số 1 toàn quốc năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - bà Nguyễn Hương Giang khẳng định, kết quả trên phản ánh sự kiên trì và quyết tâm của tỉnh trong cải thiện môi trường kinh doanh. Những giải pháp nâng cao năng lực PCI của Bắc Ninh trong nhiều năm qua đã phát huy và đạt được kết quả tích cực. Trong đó, điển hình tỉnh đã triển khai có hiệu quả sáng kiến đưa vào vận hành trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và đổi mới mô hình một cửa cấp xã; mô hình "Bác sĩ doanh nghiệp"…

 

Đặc biệt, gần đây tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã tạo chuyển biến trong nhận thức bình đẳng giữa các khu vực kinh tế. Riêng năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành 8 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, qua đó giải quyết có hiệu quả nhiều vướng mắc.
Trong số các biện pháp nâng cao chỉ số PCI, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đặc biệt lưu ý đến tính năng động tiên phong của lãnh đạo. "Khi lãnh đạo năng động, tiên phong sẽ tạo ra tác động kép và những sáng kiến khác sẽ được cải cách theo. Điều này sẽ tác động và làm thay đổi các chỉ số khác. Đây là yếu tố then chốt giúp Bắc Ninh bứt phá, cải thiện, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh", bà Nguyễn Hương Giang khẳng định.

Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh đưa chỉ số PCI Bắc Ninh bứt phá
KCN Yên Phong, nơi thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài lên tới hơn 10 tỷ USD và góp phần lớn đưa tỉnh Bắc Ninh nhiều năm liền vào Top 10 cả nước về thu hút vốn FDI. 

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; xây dựng môi trường kinh doanh của Bắc Ninh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng vào cuộc. Đặc biệt, Bắc Ninh chú trọng giữ vững những chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh tăng điểm; đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa những chỉ số giảm điểm.

Cụ thể, Bắc Ninh đẩy mạnh xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc gắn với cải thiện chỉ số PCI. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Đồng thời xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Đình Sơn