Phiên họp thứ 4 của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia diễn ra sáng 9/7, tại Nhà Quốc hội. Đây là phiên họp cuối cùng của Tiểu ban Nhân sự để rà soát, chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đóng góp của Tiểu ban Nhân sự vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiểu ban Nhân sự đã giúp Hội đồng bầu cử quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Những vi phạm về bầu cử được Tiểu ban Nhân sự kịp thời hướng dẫn xử lý
Phiên họp thứ 4 của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Tiểu ban đã tham mưu, đề xuất giải quyết công việc thận trọng, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, phối hợp tốt với Ủy ban Pháp luật, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Công an... Kể cả sau ngày bầu cử 23/5 đến nay, có những việc nảy sinh ở một số đơn vị vi phạm quy định, Tiểu ban Nhân sự đã kịp thời ban hành hướng dẫn cho các địa phương kịp thời xử lý ”.

 

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nhiệm vụ nặng nề của Tiểu ban là chịu trách nhiệm tham mưu về nhân sự, là lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều việc khó, việc đột xuất phát sinh, đòi hỏi phải xử lý kịp thời, chính xác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đến thời điểm này, nhiệm vụ quan trọng cuối cùng của Tiểu ban Nhân sự đó là: xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Tại phiên họp, các thành viên tiểu ban nhân sự tiếp tục rà soát, cho ý kiến vào nội dung các văn bản, để tham mưu giải quyết chính xác, đúng quy định các vấn đề về nhân sự để báo cáo tại Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/7/2021 tới đây.

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Theo VOV