Sáng 8/7, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “chiến thắng 30/4/1975-đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Những bài học từ chiến thắng 30/4 mãi mãi là tài sản vô giá của dân tộc
Trung tướng Nguyễn Tân Cương  phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Văn

Các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học lịch sử tham dự Hội thảo đã làm rõ thêm nhiều luận điểm, luận cứ mới; tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng 30/4. Khẳng định chiến thắng 30/4 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Theo Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đưa nước ta vào kỷ nguyên mới-Kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

“Hội thảo hôm nay nhằm làm sâu sắc hơn những nhân tố quan trọng đã làm nên thắng lợi lịch sử này; khẳng định vị trí, vai trò của chiến thắng 30/4 trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; qua đó đúc rút những kinh nghiệm quý, những bài học hay để vận dụng, phát huy vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, lời Trung tướng Cương.

Cũng theo Trung tướng Cương, chiến thắng 30/4 khẳng định rõ đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh-nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Khẳng định nhãn quan chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh khi thời cơ xuất hiện đã kiên quyết, kịp thời hạ quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Làm rõ tính sáng tạo, nét độc đáo, nghệ thuật đặc sắc trong tổ chức và điều hành chiến dịch, đi đến thắng lợi cuối cùng…

Đại diện Thường trực Thành ủy TP.HCM, Phó Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Sài Gòn là nơi đánh những trận độc đáo, cuối cùng góp phần giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Những bài học từ chiến thắng 30/4 mãi mãi là tài sản vô giá của dân tộc
Phó Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu. ảnh: Hồ Văn

Ngày nay, TP.HCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục…của cả nước; là đầu mối giao lưu, hội nhập khu vực và quốc tế.

“Phát huy tinh thần của thắng lợi 30/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước” để chung sức xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Quyết tâm xây dựng TP trở thành đô thị thông minh, xứng đáng với niềm tin cả nước; xứng đáng với TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, ông Quang nêu quyết tâm.

Phút cuối cùng ở trại Davis ngày 30/4, lời 'nói dối' trào nước mắt

Phút cuối cùng ở trại Davis ngày 30/4, lời 'nói dối' trào nước mắt

Tư lệnh pháo binh là người xuất hiện sớm nhất ở trại Davis vào ngày 30/4. Khi ông hỏi có ai bị thương, hy sinh không, trưởng đoàn là Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn báo cáo không có ai, dù trước đó có 2 người hy sinh. 

Hồ Văn