Theo quyết định trên, UBND tỉnh Bắc Giang giao bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng điều hành tổ kiểm tra các khu cách ly tập trung. Trong tổ tra còn có 3 tổ làm nhiệm vụ giám sát thực tế. 

Tổ kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát thường xuyên, đột xuất tại các khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. 

Hoạt động kiểm tra của tổ căn cứ theo quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch. Quá trình kiểm tra, tổ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các khu cách ly tập trung. Đồng thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật với các cá nhân, tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên. 

Nhiều ca lây chéo trong khu cách ly, Bắc Giang khẩn cấp lập 3 tổ giám sát
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Việt Yên

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, Tổ giám sát khu cách ly tập trung được thành lập trong bối cảnh, công tác quản lý và tổ chức thực hiện tại một số khu cách ly tập trung, khu vực cách ly y tế và cách ly tại nhà vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, công tác quản lý các khu cách ly tập trung có nơi còn lỏng lẻo, để công dân từ phòng này sang phòng khác. Đơn cử tại huyện Sơn Động còn để 2 công dân trốn về nhà.

 

"Việc bố trí sử dụng các khu vệ sinh, tắm giặt cho người cách ly chưa khoa học. Mật độ người/phòng còn quá dày. Khi trong khu cách ly tập trung có ca F0 thì việc điều tra, truy vết những người tiếp xúc gần với F0 làm chưa triệt để… Tình trạng trên nếu không khắc phục sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly, thậm chí lây nhiễm ra ngoài cộng đồng", ông Lê Ánh Dương nhìn nhận.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bắc Giang xác định, công tác quản lý các khu vực cách ly xã hội ở một số nơi chưa nghiêm túc, kiểm soát công dân ra/vào thiếu chặt chẽ. Có nơi còn tổ chức tụ tập ăn uống, tổ chức cỗ giỗ (như ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng), đã dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Đoàn Bổng

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang phê bình 2 huyện để vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang phê bình 2 huyện để vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký công văn về việc phê bình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Ban chỉ đạo 2 huyện Yên Dũng và Việt Yên.