- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự UBND 5 tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh Nghệ An đối với ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh.

Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Nghệ An đối với ông Nguyễn Xuân Lâm, nguyên Giám đốc Công an tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hoài Phương, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hồ Thanh Tự, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và ông Trịnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

 

Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu đối với ông Hồ Khải Hoàng, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và ông Huỳnh Minh Hội, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Cùng ngày, Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Vũ Chí Thực, nguyên Giám đốc Công an tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Lê Thanh Đấu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Hồng Nhì