Động thái này được đưa ra khi thời gian qua, UBND tỉnh An Giang nhận được phản ánh của các công dân có nhu cầu ra ngoài tỉnh. Cũng như đơn của các công dân từ các tỉnh, thành phố khác đến An Giang với mục đích công vụ, lao động, học tập, điều trị bệnh, thăm người thân và cùng với nhiều nguyên nhân khác nhau, do ảnh hưởng của dịch và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trước đây không đi lại được.

UBND tỉnh An Giang cho biết, hiện nay, các tỉnh, thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội, nên nhu cầu đi lại giữa các địa phương là cần thiết.

Từ đó, An Giang thống nhất chủ trương tạo điều kiện cho các công dân từ các địa phương khác đến tỉnh nhưng bị kẹt lại do giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, được phép trở về nơi cư trú.

Cũng như các công dân trong tỉnh được phép ra ngoài và các trường hợp từ các tỉnh/thành phố khác đến An Giang.

Người ra vào An Giang phải làm đơn, có giấy xét nghiệm âm tính

Cụ thể, đối tượnglà công dân từ các địa phương khác đến An Giang nhưng bị kẹt lại trong tỉnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước (công chức) và công dân đang làm việc tại An Giang có nguyện vọng ra ngoài tỉnh với mục đích công vụ, kinh doanh, học tập, điều trị bệnh, trở về gia đình, các công việc đột xuất khác và quay trở về tỉnh sau khi hoàn tất công việc.

Doanh nghiệp, công dân từ các tỉnh, thành phố khác đến An Giang (theo thư mời, kế hoạch công tác, người được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến An Giang).

Điều kiện di chuyển áp dụng chung, người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải đảm bảo cam kết và đáp ứng các yêu cầu gồm: có đơn đăng ký di chuyển gửi cơ quan có thẩm quyền được quy định. Trong đó, nêu rõ là người điều trị khỏi Covid-19 dưới 180 ngày (có giấy chứng nhận xuất viện sau điều trị) hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin; đã tiêm 1 mũi, ít nhất 14 ngày sau tiêm hay chưa tiêm.

Giấy xét nghiệm âm tính bằng test nhanh có giá trị trong vòng 24h hoặc PCR trong vòng 72h (kể từ thời điểm lấy mẫu); nêu cụ thể phương tiện di chuyển...

 

Thẩm quyền cho phép, trường hợp xin di chuyển ra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng ký, xem xét và có văn bản chấp thuận hỗ trợ, tạo điều kiện cho công dân đang tạm trú/cư trú; các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương được di chuyển ra khỏi tỉnh (kể cả quay trở lại địa phương).

Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang tiếp nhận đơn đăng ký di chuyển, xem xét và có văn bản chấp thuận hỗ trợ, tạo điều kiện cho các công dân, tổ chức hoạt động trong các Khu chức năng Kinh tế cửa khẩu và Khu Công nghiệp được di chuyển ra khỏi tỉnh. Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh xem xét và có văn bản cho phép di chuyển ra ngoài tỉnh.

Trường hợp ngoài tỉnh di chuyển đến An Giang hoặc lưu thông qua địa bàn tỉnh đến các tỉnh/thành khác.

Đối với các tổ chức, cá nhân đến An Giang với mục đích công tác, làm việc, học tập, đầu tư, kinh doanh..., phải xuất trình thư mời, kế hoạch công tác, chương trình làm việc tại tỉnh (hoặc văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến An Giang).

Các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại An Giang phải có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt thời gian ở lại tỉnh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước và công dân đang làm việc tại An Giang đi ra ngoài tỉnh với mục đích công vụ, kinh doanh, học tập, điều trị bệnh, trở về gia đình, các công việc đột xuất khác và quay trở về tỉnh sau khi hoàn tất công việc: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng  dẫn của Sở Y tế.

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý công chức, viên chức xem xét quyết định áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Ưu tiên cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. 

Đối với các tổ chức, cá nhân và phương tiện lưu thông qua địa bàn An Giang đến các tỉnh, thành khác (không dừng đỗ trên địa bàn) và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, thì tạo điều kiện hỗ trợ được di chuyển qua tỉnh.

T.Chí 

An Giang đón 46.000 dân về quê, ai cũng được chăm lo chu đáo

An Giang đón 46.000 dân về quê, ai cũng được chăm lo chu đáo

Đón tới 46.000 người dân về quê, nhưng An Giang vẫn cố gắng đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo chu đáo, không để ai bị thiếu đói.