Phong Ðiền là địa phương về đích sớm nhất so với 3 huyện còn lại tại thành phố Cần Thơ.

Nâng tầm huyện nông thôn mới
Từ nền tảng huyện nông thôn mới, Phong Ðiền đã và đang nỗ lực để hướng đến mục tiêu trở thành huyện đô thị sinh thái.

Từ nền tảng huyện nông thôn mới, Phong Ðiền đã và đang nỗ lực để hướng đến mục tiêu trở thành huyện đô thị sinh thái. Mục tiêu thể hiện xuyên suốt qua từng chủ đề năm: “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng chất lượng huyện nông thôn mới” (năm 2016), “Huy động mọi nguồn lực nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới theo hướng đô thị sinh thái” (năm 2017), “Quy hoạch xây dựng đô thị sinh thái, phát triển du lịch” (năm 2018)…

Sự đồng thuận của người dân

Kết quả XDNTM thời gian qua, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, chia sẻ trên tờ Cần Thơ online, thành quả nổi bật nhất trong công cuộc XDNTM của huyện là nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về XDNTM được nâng lên; xác định rõ vai trò của người dân trong XDNTM.

Từ đó, tạo sự đồng thuận của người dân trong đóng góp thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới. Hiện toàn bộ 6 xã của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Phong Điền được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 29/3/2016. Đây là nền tảng và điều kiện thuận lợi để các xã trên địa bàn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo”.

Sau khi trở thành huyện nông thôn mới, Phong Điền tập trung đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; kết cầu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Song song đó, các xã nông thôn mới cũng tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với tiêu thụ nên thu nhập người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

 

Mục tiêu đến 2020

Mục tiêu của Phong Điền từ nay đến năm 2020 là, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xã, huyện nông thôn mới làm tiền đề xây dựng Phong Điền thành huyện đô thị sinh thái.

Cụ thể, huyện phấn đấu tỷ lệ đường huyện, trục xã, liên xã, trục ấp, liên ấp được cứng hóa đạt 100%; đường ngõ xóm cứng hóa 90%. Đồng thời, phấn đấu 100% xã đạt tiêu chí về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%; hằng năm có từ 99% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 99%...

Hiện nay, Ban Chỉ đạo huyện đang chỉ đạo các xã rà soát từng tiêu chí một để đề ra giải pháp, phân công, phân bổ nguồn lực thực hiện củng cố, nâng chất lượng. Tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng hoàn thiện, nâng chất hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh như: Đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm cấp nước…

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, quá trình XDNTM của huyện tiếp tục gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Thành ủy về Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành huyện đô thị sinh thái. Bởi 2 nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau để đưa huyện Phong Điền phát triển lên tầm cao mới. Trong đó, Phong Điền tập trung vào các nội dung sau: Hình thành và phát triển vùng đô thị sinh thái; vùng cây ăn trái; tuyến đường sông đạt cảnh quan môi trường; tạo nhiều sản phẩm du lịch về đặc trưng sinh thái…

Giai đoạn 2016 đến cuối tháng 6/2019, tổng nguồn vốn phục vụ XDNTM toàn huyện hơn 1.150 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước gần 570,8 tỉ đồng, huy động doanh nghiệp hơn 39,4 tỉ đồng, vốn tín dụng trên 337,7 tỉ đồng và nhân dân đóng góp gần 203 tỉ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh.

Bài: Nguyễn Thành Huế - nhóm PV
Ảnh: Tạ Ngọc Huy Linh - nhóm PV