Lúc 16h30 chiều nay, người dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tự giải tán tháo dỡ lều bạt và đồ dùng ra về. Xe chở rác đã có đường vào khu xử lý chất thải Nam Sơn.

Bí thư huyện Sóc Sơn Phạm Xuân Phương cho biết, bãi rác Nam Sơn đã hoạt động trở lại. Sau quá trình vận động, thuyết phục, người dân đã dừng việc ngăn chặn và hiện tại các xe chở rác đã có thể đi vào khu xử lý chất thải.

XEM CLIP: 

Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
Xe vào khu xử lý chất thải
Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
Người dân tháo dỡ lều bạt, thu dọn đồ dùng
Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
 
Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
Sau 4 ngày sự cố rác đã được giải quyết
Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
Xe rác chạy qua chốt của dân
Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
Hà Nội,Ô Nhiễm,Ô Nhiễm Môi Trường,Bãi Rác,Nam Sơn,Rác Thải
4 ngày 'màn trời chiếu đất' chặn xe rác ở Sóc Sơn

4 ngày 'màn trời chiếu đất' chặn xe rác ở Sóc Sơn

Hàng chục người dân đội mưa thay phiên nhau quyết không cho xe rác vào khu xử lý rác Nam Sơn.

Trần Thường