- Mối quan hệ giữa ngành tài nguyên môi trường với Hội Nông dân Việt Nam, với bà con nông dân gắn bó mật thiết, hữu cơ tự nhiên như cá với nước, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà nhận định tại hội nghị tổng kết nghị quyết về việc tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực TN&MT nông thôn giai đoạn 2011-2017 diễn ra sáng nay.

Theo Chủ tịch BCH TƯ hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn, lĩnh vực tài nguyên môi trường là lĩnh vực lớn, phức tạp, bao trùm đến hoạt động nông nghiệp của nông dân.

Bộ TN&MT với Hội Nông dân Việt Nam có quan hệ như cá với nước
Chủ tịch BCH TƯ hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn

"Mỗi năm khu vực nông thôn có trên 7 triệu tấn rác thải sinh hoạt, khoảng 1.300 triệu m3 nước thải sinh hoạt và khoảng 14 nghìn tấn bao bì, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật và khoảng 47 triệu tấn chất thải chăn nuôi. Trong khi tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt chỉ vào khoảng 40-50%, việc thu gom các chất thải vẫn còn nhiều hạn chế", ông Lại Xuân Môn nêu dẫn chứng về thực trạng môi trường nông thôn hiện nay.

Bộ TN&MT với Hội Nông dân Việt Nam có quan hệ như cá với nước
Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2018-2023

Theo ông Môn, thời gian qua, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ TN&MT luôn được hai ngành quan tâm, mang ý nghĩa lớn về kinh tế, chính trị, xã hội.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: 7 năm vừa qua, sự phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ TN&MT đã tạo tiền đề để hôm nay chuẩn bị cho giai đoạn hợp tác mới. Bộ TN&MT luôn nhận thức mối quan hệ giữa ngành tài nguyên môi trường với 9 lĩnh vực quản lý thì trong đó có nhiều lĩnh vực cùng với Hội Nông dân Việt Nam, cùng với bà con nông dân là mối quan hệ gắn bó mật thiết, hữu cơ tự nhiên như cá với nước.

 
Bộ TN&MT với Hội Nông dân Việt Nam có quan hệ như cá với nước
Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà nhận định: "Mặc dù có nỗ lực, chuyển động về nhận thức, tập hợp đông đảo bà con nông dân tham gia, từ TƯ đến cơ sở hoạt động khá đều tay giữa các cấp hội cũng như các sở TN&MT, nhưng giai đoạn vừa qua mới tập trung được ở việc nhận thức vấn đề, thách thức của vấn đề, tính hành động vẫn còn dừng lại ở đâu đó, một số mô hình còn mang tính trình diễn".

"Trong giai đoạn hiện nay, đối với cơ chế hợp tác tôi mong muốn chúng ta chuyển từ nhận thức sang các mô hình thực tế và mang tính hành động", Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ TN&MT giải thích lúc nửa đêm về ghi thông tin trên sổ đỏ

Bộ TN&MT giải thích lúc nửa đêm về ghi thông tin trên sổ đỏ

Bộ TN&MT phát đi thông tin lúc nửa đêm giải thích về việc ghi tên các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất trên sổ đỏ.

Muốn nông dân giàu, không chỉ trông chờ Bộ trưởng

Muốn nông dân giàu, không chỉ trông chờ Bộ trưởng

Bộ trưởng NN-PTNT khẳng định, người nông dân rất trông chờ không chỉ Bộ trưởng mà cả hệ thống của chúng ta phải làm tốt hơn nữa để có thể sống được và giàu lên bằng nông nghiệp.

Cử tri kể khổ với Chủ tịch QH việc tranh chấp đất đai

Cử tri kể khổ với Chủ tịch QH việc tranh chấp đất đai

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời nhiều câu hỏi của cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri sáng nay.

Đoàn Bổng