- MTTQ chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính trung ương giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác PCTN, lãng phí. Đối với cấp bộ trưởng, chủ tịch tỉnh chưa làm được nhưng cấp xã, huyện có thể thực hiện ngay trong năm 2016.

Sáng nay, Ban Nội chính trung ương và Đảng đoàn MTTQ VN ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên. Một trong những nội dung 2 bên cùng phối hợp thực hiện là phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Mặt trận cùng Ban Nội chính giám sát trách nhiệm chủ tịch huyện
Lễ ký kết giữa Ban Nội chính trung ương và MTTQ VN

Cụ thể Ban Nội chính và MTTQ phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí; xử lý người có hành vi tham nhũng, lãng phí; thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; xem xét trả lời yêu cầu, kiến nghị của MTTQ VN.

Ngoài ra, 2 cơ quan còn phối hợp trong việc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí.

 

Bên cạnh đó, Ban Nội chính trung ương còn chủ trì cùng với Đảng đoàn MTTQ VN tổ chức theo dõi, nắm tình hình và tham mưu xử lý các tình huống chính trị tại địa bàn chiến lược, trọng điểm quốc gia; các vụ việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền.

Các vụ án tham nhũng, lãng phí lớn; vụ án có bị can, bị cáo là người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong dân tộc, tôn giáo, là trí thức, văn nghệ sỹ có danh tiếng; các vụ án hình sự, hành chính, kinh tế được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm cũng là những nội dung được Ban Nội chính chủ trì cùng MTTQ theo dõi, tham mưu xử lý.

Còn MTTQ chủ trì cùng Ban Nội chính trung ương chỉ đạo việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về các vấn đề an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, lãng phí. Qua đó, 2 bên dự báo tình hình, kịp thời phản ảnh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Đáng chú ý là việc giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác PCTN, lãng phí cũng là một nội dung được 2 bên phối hợp tổ chức thực hiện, trong đó Mặt trận là cơ quan chủ trì.

Mặt trận cùng Ban Nội chính giám sát trách nhiệm chủ tịch huyện
Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân cho biết, lâu nay Mặt trận tham gia giám sát tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng đã phát hiện 30% - 40% dự án có vấn đề. Tuy nhiên, việc giám sát chính quyền liên quan trách nhiệm người đứng đầu, Mặt trận chưa làm lần nào nên còn lúng túng.

“Giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp chủ tịch tỉnh, cấp bộ trưởng chưa thể làm được nhưng cấp xã, huyện, trong năm tới 2 bên cùng bàn bạc để có giám sát toàn diện, đồng bộ. Từ đó xác định được trách nhiệm đứng đầu”, ông Nhân gợi ý.

Thu Hằng