- Nhìn qua các con số, có thể thấy kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ của năm nay khác biệt rất lớn so với năm trước, đặc biệt ở nhánh hành pháp.

 

Đáng chú ý, những chức danh nhiều phiếu tín nhiệm thấp năm ngoái thì lần này có sức bật vươn lên rất mạnh mẽ. Kết quả này phản ánh những nỗ lực điều hành, giải quyết những khó khăn của các vị tư lệnh ngành.

Dựa trên kết quả chính thức được QH công bố, VietNamNet đã làm phân tích thay đổi thứ hạng tín nhiệm thông qua các con số.

Cùng xem đồ họa phân tích thứ hạng tín nhiệm sau đây:

Lội dòng thay đổi thứ hạng tín nhiệm
CLICK VÀO XEM ẢNH TO
Lội dòng thay đổi thứ hạng tín nhiệm
CLICK VÀO XEM ẢNH TO

L.Thư - Infographic: Adamo Studio