Hội đồng do Bộ trưởng KH-ĐT làm Chủ tịch, Thứ trưởng KH-ĐT làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ, ngành: GTVT, Tài chính, Xây dựng, TN-MT, Công Thương, NN-PTNT, Quốc phòng, Công an, KH-CN, Ngoại giao, Tư pháp, VH-TT-DL, TT&TT; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN.

Ngoài ra, còn có các ủy viên là lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131 ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

 

Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm độc lập, khách quan với tư vấn lập dự án để thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đúng quy định.

Việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra dự án thực hiện theo quy định tại các Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 131.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ KH-ĐT để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chênh 32 tỷ USD 'không có cơ sở'

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chênh 32 tỷ USD 'không có cơ sở'

Số liệu 26 tỷ USD mà Bộ KH-ĐT đưa ra làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không có cơ sở. Có thể đó chỉ là giá trị xây lắp của dự án.

Theo VGP