Tính đến hết tháng 11, năm 2019 tỉnh Lào Cai đã công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới: (Bản Cầm, Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng; Tân Dương, huyện Bảo Yên; Nậm Đét, huyện Bắc Hà và Thanh Phú, huyện Sa Pa), nâng số xã đạt NTM của tỉnh lên 49/143 xã.

Dự kiến đến hết năm 2019, sẽ có thêm 3 xã, gồm: Bản Phố, huyện Bắc Hà; Liêm Phú, huyện Văn Ban; Nàn Sán, huyện Si Ma Cai đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 52 xã đạt chuẩn NTM, vượt 21% so mục tiêu kế hoạch Trung ương giao.

Lào Cai đã có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ruộng bậc thang ở Lao Cai

Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng NTM ở Lào Cai đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực nông thôn: cơ sở hạ tầng phát triển, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần được nâng cao, môi trường được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo, kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư nâng cấp...

 

Trong 10 năm qua, kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP của tỉnh) bình quân đạt gần 11%/năm; thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 8.368 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2010 (2.106 tỷ đồng).

Đến nay 100% số xã có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã, 93% số thôn, bản có đường giao thông liên thôn; hệ thống thủy lợi đã đảm bảo nước tưới cho trên 92% diện tích; 100% số xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã với 95,2% số hộ ở nông thôn được dùng điện lưới; trên 90% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; cơ bản xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại khu vực nông thôn; mỗi năm có trên 11.724 lao động vùng nông thôn được đào tạo nghề; tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên 7%/năm; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng gần gấp 2 lần so với năm 2010.

Số tiêu chí NTM bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã; dự kiến hết năm 2019 đạt 14 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 5 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4%-5% so với năm 2018. Hiện nay, toàn tỉnh có 70 thôn kiểu mẫu, 96 thôn đạt thôn NTM.

Bài: Nguyễn Như Sỹ - nhóm PV
Ảnh: Phạm Thị Ngọc Ánh - nhóm PV